Knowledge

Knowledge

Knowledge

บทความเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการพิมพ์ และความรู้ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (6)

ในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ค่าความเปรียบต่างงานพิมพ์ (Print contrast) หรือ คอนทราส เป็นค่าที่ใช้ในการบ่งบอกคุณภาพงานพิมพ์ หากภาพพิมพ์มีคอนทราสที่ต่ำ จะทำให้ภาพนั้นมีลักษณะขาดรายละเอียด ซึ่งทำให้ช่างพิมพ์หรือผู้ควบคุมการผลิตงานพิมพ์ ต้องมีความเข้าใจเรื่องค่าความเปรียบต่างงานพิมพ์ จะทำให้สามารถผลิตงานพิมพ์ได้อย่างมีคุณภาพ

Skill Standards

โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5Gหากถามสมบัติช่างพิมพ์มือ 1 แท่น 6 C ว่าลงรถไฟที่หัวลำโพงแล้วอามารับเป็นเด็กฝึกงานโรงพิมพ์กี่ปีถึงเข้าแท่นพิมพ์เป็นมือ 3 ทำอยู่อีกกี่ปีถึงขยับเป็นมือ 2 อดทนนานเท่าไหร่ถึงก้าวเป็นมือ 1 ตอนนี้เป็นมาแล้วกี่ปี ?

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่

เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานขององค์การ การเติบโตและการดำรงอยู่ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 4

โดย วิรัช เดชาสิริสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต ในเนื้อหาเล่มนี้ จะได้อธิบายการลดต้นทุนเกี่ยวกับอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ ที่มีความสำคัญ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (5)

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ นอกจากการควบคุมค่าความเข้มสี ค่าการเกิดเม็ดสกรีนบวม ค่าการทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์ เป็นอีกค่าหนึ่งที่จำเป็นต้องศึกษา เพื่อการทำให้การพิมพ์งานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถลดปัญหาทางการพิมพ์งานได้

กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่น่าสนใจ บางอย่างคุณอาจคาดไม่ถึง

กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่น่าสนใจ บางอย่างคุณอาจคาดไม่ถึง กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนโดยที่ยังคงคุณภาพของสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ผมได้อ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เห็นว่าบทความดังกล่าวน่าสนใจ จึงขอนำบทความนี้มาส่งต่อความรู้ให้กับสมาชิกผู้อ่านทุกท่าน

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 3

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 3 (Engineering cost reduction For the printing and packaging industry, part 3) โดย วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต ในเนื้อหาฉบับที่แล้วได้กล่าวถึง การลดต้นทุนเกี่ยวกับอะไหล่ที่ใช้ในเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ และอะไหล่ที่หยิบยกมาคือ ลูกกลิ้งหุ้มยาง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (4)

สิ่งที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ออฟเซต คือ การเข้าใจเรื่องของการควบคุมค่าความเข้มสีในการพิมพ์ และการควบคุมการเกิดเม็ดสกรีนบวม เม็ดสกรีนบวมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการพิมพ์งานออฟเซตและเป็นค่าที่สามารถบอกถึงลักษณะของเครื่องพิมพ์ออฟเซต แรงกดต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมถึงคุณลักษณะทางการพิมพ์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง

10 สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อยกระดับการทํางานให้เหนือชั้น

10 สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อยกระดับการทํางานให้เหนือชั้นในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจการพิมพ์มักจะพบกับคำถามที่ว่า “ธุรกิจการพิมพ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในโลกยุคออนไลน์ได้ หรือไม่”

บรรจุภัณฑ์ในยุคโควิด-19

โดย อ.มานิตย์ กมลสุวรรณ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในช่วงเวลาวิกฤติของโควิด-19 คอนติเนนตัล ไทยแลนด์ (CPT) โดนผลกระทบแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทุกคนใช้ชีวิตยากลำบากขึ้น ต้องปรับตัวในเรื่องการทำงาน การรับรู้เรื่องใหม่ ๆ ควรต้องทำและพร้อมเดินหน้าต่อเมื่อเวลามันมาถึง

1 2 3 4 5 7

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent