Knowledge

Knowledge

Knowledge

บทความเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการพิมพ์ และความรู้ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

10 สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อยกระดับการทํางานให้เหนือชั้น

10 สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อยกระดับการทํางานให้เหนือชั้นในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจการพิมพ์มักจะพบกับคำถามที่ว่า “ธุรกิจการพิมพ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในโลกยุคออนไลน์ได้ หรือไม่”

บรรจุภัณฑ์ในยุคโควิด-19

โดย อ.มานิตย์ กมลสุวรรณ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในช่วงเวลาวิกฤติของโควิด-19 คอนติเนนตัล ไทยแลนด์ (CPT) โดนผลกระทบแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทุกคนใช้ชีวิตยากลำบากขึ้น ต้องปรับตัวในเรื่องการทำงาน การรับรู้เรื่องใหม่ ๆ ควรต้องทำและพร้อมเดินหน้าต่อเมื่อเวลามันมาถึง

Personalized Marketing เทรนด์การตลาดเจาะใจผู้บริโภค

การตลาดเฉพาะบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสมัยนี้ชอบความรู้สึกเป็นคนพิเศษอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากเราไม่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ก็จะทำให้เราต้องไปแข่งขันเรื่องราคาแทน เราจึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้อยู่เสมอ

Omni Channel นิยามการตลาดในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว Omni Channel หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออนไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline)

แนวทางเพื่อการลดต้นทุน ตอนที่ 2 พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะต้องอุดจุดที่รั่วไหล

จากฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เขียนถึงการลดต้นทุนจากการสั่งซื้อสินค้า และให้ท่านสมาชิกผู้อ่านได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จะสามารถลดต้นทุนได้ ในฉบับนี้ผมจะขอเขียนเรื่องการค้นหาหัวข้อสำหรับการลดต้นทุนในสถานประกอบการของสมาชิก เพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะต้องอุดจุดที่รั่วไหล เพื่อให้สถานประกอบการของเราอยู่ได้ต่อไปในภาวะเช่นนี้

5 ข้อผิดพลาดของการทำการตลาดที่เน้นแต่ Online จนลืม Offline

การทำการตลาดที่ดี ควรมีให้ครบทุกมิติ นั่นคือ ต้องทำควบคู่ไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์การทำตลาดบนสื่อออนไลน์ มองเผินๆ เหมือนง่าย จนทำให้กลายเป็นสื่อที่มาแรงถึงขนาดดับสื่อดั้งเดิมไปจนแทบหมดสิ้น สื่อออนไลน์นี่มันมีไม้เด็ดอย่างไร จึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งโลกหันมากระโจนเข้าใส่

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 2

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (3)

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

การบริหารความสิ้นเปลืองและจุดรั่วไหลในองค์กร ตอนที่ 1

การบริหารความสิ้นเปลืองและจุดรั่วไหลในองค์กร ตอนที่ 1 สิ่งที่ไม่ควรจะเสียแต่ต้องเสียโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว โดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ความสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งที่ไม่ควรจะเสียแต่ต้องเสียโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว จุดรั่วไหลที่มักจะเกิดขึ้นในองค์กรนั้นประกอบไปด้วยหลายด้าน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่บุคลากร สินค้า สต๊อก การขนส่ง หรือแม้แต่การสื่อสาร

เทคนิคการสร้าง Story Branding เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า

เทคนิคการสร้าง Story Branding เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า โดย อาจารย์โชน พีระวัฒน์ Story Branding คืออะไร? หลายท่านคงสงสัยว่า Story Branding มันคืออะไรกันแน่เคยได้ยินแต่ Storytelling สำหรับ Story Branding คือ การนำการเล่าเรื่อง (Storytelling) และการสร้างแบรนด์ (Branding) นำมาผสมเข้าด้วยกัน

1 2 3 4 5 7

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent