Knowledge

Skill Standards

โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5Gหากถามสมบัติช่างพิมพ์มือ 1 แท่น 6 C ว่าลงรถไฟที่หัวลำโพงแล้วอามารับเป็นเด็กฝึกงานโรงพิมพ์กี่ปีถึงเข้าแท่นพิมพ์เป็นมือ 3 ทำอยู่อีกกี่ปีถึงขยับเป็นมือ 2 อดทนนานเท่าไหร่ถึงก้าวเป็นมือ 1 ตอนนี้เป็นมาแล้วกี่ปี ?

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่

เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานขององค์การ การเติบโตและการดำรงอยู่ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 4

โดย วิรัช เดชาสิริสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต ในเนื้อหาเล่มนี้ จะได้อธิบายการลดต้นทุนเกี่ยวกับอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ ที่มีความสำคัญ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (5)

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ นอกจากการควบคุมค่าความเข้มสี ค่าการเกิดเม็ดสกรีนบวม ค่าการทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์ เป็นอีกค่าหนึ่งที่จำเป็นต้องศึกษา เพื่อการทำให้การพิมพ์งานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถลดปัญหาทางการพิมพ์งานได้

กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่น่าสนใจ บางอย่างคุณอาจคาดไม่ถึง

กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่น่าสนใจ บางอย่างคุณอาจคาดไม่ถึง กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนโดยที่ยังคงคุณภาพของสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ผมได้อ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เห็นว่าบทความดังกล่าวน่าสนใจ จึงขอนำบทความนี้มาส่งต่อความรู้ให้กับสมาชิกผู้อ่านทุกท่าน

1 2 3 10