Interview

Interview

Interview

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับบุคคลสำคัญในแวดวงการพิมพ์ และเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

เอมี่ ฉี บริษัท ซันซิน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอมี่ ฉี (Amy Qi) บริษัท ซันซิน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จบการศึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจจากต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อหรือคุณฉี เสี่ยวหยุน ในการควบคุมดูแลจัดการปัญหาฝ่ายขาย การจัดซื้อเครื่องจักร ติดต่อทำสัญญาระหว่างภายในและต่างประเทศ

มายการพิมพ์ ขยายธุรกิจตลาดการพิมพ์เชิงพาณิชย์

โดยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo 7K การจะลงมือทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความตั้งใจ การไม่หยุดหรือย่ำอยู่กับที่ พยายามคิดค้นอะไรใหม่ ๆ ให้กับตนเอง ตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตและลงมือทำ ดังเช่น คุณสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท มายการพิมพ์ จำกัด หรือ My press ที่แปลความหมายตรงตัวได้ว่า “โรงพิมพ์ของฉัน”

ธนพจน์ ศักดิ์นวสกุล (เอ) บริษัท สมศักดิ์ พริ้นติ้ง จำกัด

บุตรชายคนเดียวของ คุณสมศักดิ์ ศักดิ์นวสกุล และคุณสุภาพร เรืองจรูญสุข จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน สามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด Prime Minister’s Export Award การันตีมาตรฐานในระดับสากล

เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด ที่สามารถคว้ารางวัล Best Service Enterprise Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

6 เทรนด์ Digital Marketing ที่น่าสนใจ

6 เทรนด์ Digital Marketing ที่น่าสนใจ “ไม่มีอะไรบนโลก…ที่จะเหมือนเดิมตลอดไป” โดยเฉพาะวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น นักการตลาดจะต้องรับมือให้ทันและหมั่นอัปเดทเทรนด์ใหม่น่าสนใจอยู่เป็นประจำ เช่นเคย The Growth Master สรุป 6 เทรนด์ Digital Marketing น่ารู้ในปี 2020 มาเล่าให้ฟัง

นันทนัช เจียรมณีทวีสิน (นัช) บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด หรือ IQ LAB

นันทนัช เจียรมณีทวีสิน (นัช) บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด หรือ IQ LAB ปัจจุบัน อายุ 32 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาศิลปากร และจบปริญญาโท สาขา Media and Design Management จากประเทศเยอรมนี โดยก่อนหน้าที่จะกลับมาช่วยครอบครัวนั้น เริ่มจากการไปฝึกงานที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณาทำกราฟิก

คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด หรือ IQ LAB

คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด หรือ IQ LAB การบริหารธุรกิจแบบ New Normal “ปรับตัวก่อนจะโดน Disrupt” ในภาวะที่ COVID-19 กำลังระบาดหนัก ส่งผลกับเศรษฐกิจในทั่วทุกมุมโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย หลาย ๆ เศรษฐกิจชะลอตัว หรือแม้กระทั่งปิดตัวไป การจะทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ต้องอาศัยการปรับตัว

Digital Disruption และ New Normal เราจะปรับตัวอย่างไรให้รอด เมื่อโลกกำลังปั่นป่วน

โดย คุณพณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ความเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีชีวิตใหม่ในสังคม New Normal ที่เราพบเห็นตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

กฤตบุญ ชินประสิทธิผล บริษัท สยามกมลเอก จำกัด

บริษัท สยามกมลเอก จำกัด กฤตบุญ ชินประสิทธิผล หรือ ตี๋ บุตรชายคนกลางของ นายสามารถ ชินประสิทธิผล และนางอัญชลี เสริมพรวิวัฒน์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรี – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย หลังโควิด-19

โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ นำมาสู่การปลดล็อกต่อเนื่องมาจนขณะนี้อยู่ในระยะที่ 4 เป็นที่เรียบร้อย

1 2 3 5

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent