News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

Young Printer เยี่ยมชม บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ และร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

Young Printer เยี่ยมชม บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ และร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินสตรี้ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 และวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทยนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ที่ปรึกษาฝึกอบรมสมาคมการพิมพ์ไทย และที่ปรึกษาบริหารบริษัท

สัมมนาตอบโจทย์เทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 บรรยายโดย อาจารย์สุชาดา คันธารส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์ ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารจากคณะทำงาน และผลการดำเนินงานงาน พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562

สารจากคณะทำงาน เนื่องในโอกาสการทำงานครบ 1 ปีของคณะกรรมการบริหาร สมาคมการพิมพ์ไทย วาระปี พ.ศ. 2561-2563 เมื่อวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2562 สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 73 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสต์ ราชกรีฑาสโมสร โดยมีสมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทยเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 127 คน

เข้าเส้น – ชัย The Finisher Thesis Exhibition

สาขาวิชามีเดียอาตส์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรมีเดียอาตส์ และหลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ “เข้าเส้น – ชัย The Finisher Thesis Exhibition” อ. ชูเกียรติ อ่อนชื่น ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการฯ

Ricoh Asia Pacific ร่วมมือกับ Babbobox

Ricoh Asia Pacific ร่วมมือกับ Babbobox เพื่อยุทธศาสตร์การผลักดันการปฏิวัติทางดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI ในภูมิภาคเอเชียความสามารถด้าน AI ในการจัดเอกสารของ AIspace นี้จะเปิดให้ผู้ใช้ระบุประเด็นสำคัญของเอกสารได้แบบอัตโนมัติโดย RICOH ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับ Babbobox

RICOH จัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัย ในงาน April Series 2019

RICOH จัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัย ในงาน April Series 2019 เชื่อมั่นอนาคตเทคโนโลยีไทยก้าวไกลบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน April Series 2019 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

RICOH ร่วมอัพเดตนวัตกรรมการพิมพ์ ในงานสถาปนิก’62

RICOH ร่วมอัพเดตนวัตกรรมการพิมพ์ ในงานสถาปนิก’62 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน งานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมด้านการพิมพ์

โคนิก้า จัดกิจกรรม KM-1 High Level Conference

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสซิเนส โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “KM-1 High Level Conference” เพื่อเป็นการเปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็คยูวี รุ่นใหม่ Accuriojet KM-1 พร้อมการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Expanding opportunities in B2-format Digital in Thai Printing Market”

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทยและ Young Printer Group เยี่ยมชมบางเลนเปเปอร์มิลล์

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทยและ Young Printer Group เยี่ยมชมบางเลนเปเปอร์มิลล์ หลังจากเยี่ยมชมธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในช่วงบ่ายคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทยและ Young Printer Group (YPG) เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทบางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด

1 2 3 17

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent