News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564

พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021)ภายใต้แนวคิด “SUCCEED BEYOND SUCCESS ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จที่มากกว่า” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564

ผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 (Thaistar Packaging Awards 2021)

ผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 (Thaistar Packaging Awards 2021) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 (ThaiStar Packaging Award 2021) ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ที่ยั่งยืน” (Sustainability for New Normal)

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ KBO OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ KBO OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด

จับตาโควิด-19 รอบใหม่กระทบ SME อาการโคม่าเพิ่ม เว้นส่งออกสดใส

จับตาโควิด-19 รอบใหม่กระทบ SME อาการโคม่าเพิ่ม เว้นส่งออกสดใส ส.อ.ท. เผยผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่กระทบ SME อาการหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว บริการและอุตฯ ต่อเนื่อง ย้ำซอฟต์โลน ธปท.ดีขึ้นแต่ก็ยังมีผู้เข้าไม่ถึงอีกเพียบ

ผลการประกวด Asian Print Awards 2020

ผลการประกวด Asian Print Awards 2020 ประเทศไทยสามารถครองความเป็นเจ้าแห่งเหรียญรางวัลได้อีกครั้ง ขอแสดงความยินดีกับเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับผลงานการประกวด Asian Print Awards 2020

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom วันที่ 17 สิงหาคม 2564

โครงการชุมชนเมืองต้องรอด ปากท้องต้องอิ่ม

โครงการชุมชนเมืองต้องรอด… ปากท้องต้องอิ่มโดย กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ร่วมส่งมอบของบริจาคให้กับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ Thai PBS

DITP ผลักดันผู้ประกอบการภาคอีสาน เพิ่มมาตรฐานสินค้าไทย

DITP ผลักดันผู้ประกอบการภาคอีสาน เพิ่มมาตรฐานสินค้าไทย ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่เวทีส่งออกระดับโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.อ.ท. เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย

คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมโรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และยาชีววัตถุด้วยพืช ซึ่งเป็นผลงานของบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด สตาร์ทอัพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บราเดอร์ เดินหน้านโยบาย Environmental Vision 2050 ปูทางแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บราเดอร์ พัฒนานโยบายขานรับแผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ริเริ่มโดยสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นใน 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย เพิ่มการหมุนเวียนทรัพยากรสูงสุด ส่งเสริมสังคมที่ไร้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และผลลัพธ์สุทธิที่เป็นบวกในระบบนิเวศน์ ผ่านนโยบาย Environmental Vision 2050

1 2 3 36

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent