News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

สัมมนา “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME : ไม่รู้ ไม่รอด”

สัมมนา “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME : ไม่รู้ ไม่รอด” วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

สัมมนา มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business)

สัมมนา มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์และสื่อแห่งประเทศไทย

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศมูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม Grand Howard ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด คณะกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สมาคมการพิมพ์ไทย จัดการสอบประเมินสมรรถนะความรู้

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สาขานนทบุรี

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สาขานนทบุรีวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี จัดการสอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

KMUTT กับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC

KMUTT กับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สํานักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สัมมนา Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry

สัมมนา “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมก้าวเดินเพื่อธุรกิจการพิมพ์ก้าวหน้า โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 ครั้ง โดยมีคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม – ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์กล่าวเปิดงานและรายงาน

Print Industry Summit 2019 : Printing 4.0 and Packaging – Countdown to DRUPA 2020

Print Industry Summit 2019 : Printing 4.0 and Packaging – Countdown to DRUPA 2020 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ VMDA สมาคมด้านอุตสาหกรรมชั้นนำจากประเทศเยอรมันนี

งานประกาศรางวัลผลการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ food waste” ปีที่ 2

งานประกาศรางวัลผลการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ food waste” ปีที่ 2 โดย บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับแนวคิด “อวสาน……….อาหารถูกทิ้ง” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องลดความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่

1 2 3 23

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent