News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

Young Printer เยี่ยมชม โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรีและเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

YPG เยี่ยมชม โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรีและเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรี และเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100%

RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100% สำหรับการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 บริษัท ริโก้ จำกัด (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ได้แถลงว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 บริษัทจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตทดแทนทั้ง 100%

F.T.I. Chairman Club ครั้งที่ 3

F.T.I. Chairman Club ครั้งที่ 3 “ผ่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เอกชนจะรับมืออย่างไร” คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ได้รับเกียรติจากคุณ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แถลงข่าว คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 2

แถลงข่าว คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 2โดย ซีพีแรม ร่วมกับ มีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตอกย้ำความสำเร็จ เดินหน้าชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ สร้างพลัง “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ตระหนักลดความสูญเปล่าทางอาหารต่อเนื่อง

TSGA สานสัมพันธ์ เปลี่ยนมุมคิด พลิกชีวิตให้เป็นต่อ

TSGA สานสัมพันธ์ เปลี่ยนมุมคิด พลิกชีวิตให้เป็นต่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ทับขวัญรีสอร์ต แอนด์ สปา จ.นนทบุรี สมาคมการพิมพ์สกรีนไทยจัดกิจกรรม “TSGA สานสัมพันธ์ เปลี่ยนมุมคิด พลิกชีวิตให้เป็นต่อ”

เอชพี อิงค์ เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Stitch Series

เอชพี อิงค์ เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Stitch Series การพิมพ์เชิงพาณิชย์ บุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทคโนโลยีการพิมพ์ล้ำสมัย ระบบการจัดการอัจฉริยะ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน คุณสมบัติพิเศษหัวพิมพ์อิงค์เจท ช่วยให้พิมพ์งานได้จำนวนมาก ให้ความรวดเร็วสูงสุด

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 2

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 2วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานบันการพิมพ์ไทย (Thai Print Academy) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สมาคมการพิมพ์ไทย จัดกิจกรรมสัมมนา

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019) รับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย แบ่งออกเป็น 31 บริษัท 34 รางวัล เป็นผู้ประกอบการภูมิภาค 7 ราย

Prime Minister’s Export Award 2019

Prime Minister’s Export Award 2019 พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น รับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019)

สัมมนา ปลุกพลังความคิด ติดอาวุธธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สัมมนา ปลุกพลังความคิด ติดอาวุธธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด

1 2 3 20

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent