สัมมนา “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME : ไม่รู้ ไม่รอด”

สัมมนา “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME : ไม่รู้ ไม่รอด” วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

สัมมนา มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business)

สัมมนา มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์และสื่อแห่งประเทศไทย

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศมูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม Grand Howard ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด คณะกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

สอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สมาคมการพิมพ์ไทย จัดการสอบประเมินสมรรถนะความรู้

1 2 3 46