โครงการอบรมเรื่องการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น ครั้งที่ 14

โครงการอบรมเรื่องการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น ครั้งที่ 14 ระยะเวลาในการอบรม ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 28 มี.ค. 2563 รวมทั้งหมด 9 สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์สินสาคร ซอย S1/4 วิทยากร: ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ และทีมวิทยากร

5th NEVIA SPARKLING

5th NEVIA SPARKLING โดย บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ตอบแทนลูกค้าที่สนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งด้านนอกของงานมีการจัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กิจกรรมในช่วงบ่าย คุณมาร์ช ดารารัตนโรจน์ ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ หมู่บ้าน รางพลับ จ.ราชบุรี โดยการสนับสนุนของ SCG สมาชิก Young Printer Group เข้าเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ โดย คุณสนั่น เตชะดี ผู้ใหญ่บ้านชุมชนรางพลับได้กล่าวต้อนรับคณะ Young Printer Group

YPG จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน SCG Circular Way

YPG จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน SCG Circular Way วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.ราชบุรี Young Printer Group จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งนำขยะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า

10th Asian Symposium on Printing Technology

10th Asian Symposium on Printing Technology ภายใต้แนวคิด “Strengthen the knowledge to increase opportunities in business” คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทยร่วมกันจัดงาน

1 2 3 43