Home

เรื่องจากปก
วารสารการพิมพ์ไทยฉบับที่ 131

Inkjet Full Color Production Printing System
TASKalfa Pro 15000c
เครื่องพิมพ์โปรดักชั่นสี ระบบอิงค์เจ็ท
ปฏิวัติการพิมพ์ความเร็วสูง สร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพงานพิมพ์ของคุณ

News & Event

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom วันที่ 17 สิงหาคม 2564

โครงการชุมชนเมืองต้องรอด ปากท้องต้องอิ่ม

โครงการชุมชนเมืองต้องรอด… ปากท้องต้องอิ่มโดย กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ร่วมส่งมอบของบริจาคให้กับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ Thai PBS

DITP ผลักดันผู้ประกอบการภาคอีสาน เพิ่มมาตรฐานสินค้าไทย

DITP ผลักดันผู้ประกอบการภาคอีสาน เพิ่มมาตรฐานสินค้าไทย ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่เวทีส่งออกระดับโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 มิถุนายน ถือเป็นวันสำคัญของผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นวันแรกที่กำเนิดการพิมพ์หนังสือฉบับภาษาไทย โดย Dr.Dan Beach Bradley (หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ “หมอบรัดเลย์”) จึงได้ถือให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันการพิมพ์ไทย” มาจนถึงปัจจุบัน

แม้กระแสโควิด-19 จะยังไม่ลดลง แต่ตลาดสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศยังคงสดใส โดยดูได้จากรางวัลการประกวด Asian Packaging Awards ที่ประเทศไทยได้รับรางวัลถึง 7 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best in Show 1 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 5 รางวัล และรางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล สมาคมการพิมพ์ไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และหากท่านใดที่สนใจการประกวดครั้งถัดไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้จากทุกช่อง Social Media ของสมาคมฯ

บทความที่น่าสนใจ

Knowledge

ทักษะความสามารถแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต ตอนที่ 2

ทักษะความสามารถแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต ตอนที่ 2 Production Planning & Control (PPC) Skill Standard โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5G

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจออนไลน์

หลายท่านคงกำลังประสบปัญหาของการทำธุรกิจในปัจจุบัน แน่นอนที่สุดท่านก็จะพยายามหาแนวทางเพื่อให้รอดพ้นวิกฤติทั้งเศรษฐกิจขณะนี้ อันมาจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

5 เรื่องต้องรู้ ของ Hybrid Workplace ไลฟ์สไตล์การทำงานใหม่

5 เรื่องต้องรู้ ของ Hybrid Workplace ไลฟ์สไตล์การทำงานใหม่ ตอบโจทย์คนทำงานและโลกธุรกิจยุคดิจิทัล เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องพรินเตอร์ และซอฟต์แวร์ของแคนนอน ตอบรับเทรนด์การทำงานแบบไฮบริดได้อย่างลงตัว การันตีด้วยรางวัลระดับโลก BLI 2021 Award

Industrial Spending

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2561 - 2564(ม.ค. - พ.ค.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - พ.ค.)

TASKalfa Pro 15000c เครื่องพิมพ์ดิจิตัลคุณภาพ พิมพ์งานปริมาณสูง เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์

Inkjet Full Color Production Printing System TASKalfa Pro 15000c เครื่องพิมพ์โปรดักชั่นสี ระบบอิงค์เจ็ท ปฏิวัติการพิมพ์ความเร็วสูง สร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพงานพิมพ์ของคุณ TASKalfa Pro 15000c ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตัลคุณภาพ พิมพ์งานปริมาณสูง เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์

เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ: นวัตกรรมการผลิตอาหารแห่งอนาคต

เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ: นวัตกรรมการผลิตอาหารแห่งอนาคต เรียบเรียงโดย ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารนวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพเนื้อสัมผัส โภชนาการ รวมถึงสุนทรียภาพในการรับประทาน

Interview

บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

นิพัฒน์ จงเจริญศิริ บริษัท SYSCON Labels & Packaging

นิพัฒน์ จงเจริญศิริ บริษัท SYSCON Labels & Packaging เรียนจบปริญญาตรีด้าน IT (หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันเทคโนยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท วิศวกรรมอัตโนมัติ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท เทคโนโลยีการพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อนาคตอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

อนาคตอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลใหม่ ๆ ต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการพิมพ์เพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ชูพินิจ ไตรจักร์วนิช (หนึ่ง) บริษัท ซี เอ็นซี ยูเนี่ยน จำกัด

ชูพินิจ ไตรจักร์วนิช (หนึ่ง) บริษัท ซี เอ็นซี ยูเนี่ยน จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารผู้มีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในธุรกิจด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (flexible packaging) พร้อมพิมพ์ มาอย่างยาวนาน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามอบหมายให้ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกพร้อมพิมพ์มาโดยตลอด ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยืดมั่นความพึงพอใจของลูกค้า