Interview

เอมี่ ฉี บริษัท ซันซิน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอมี่ ฉี (Amy Qi) บริษัท ซันซิน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จบการศึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจจากต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อหรือคุณฉี เสี่ยวหยุน ในการควบคุมดูแลจัดการปัญหาฝ่ายขาย การจัดซื้อเครื่องจักร ติดต่อทำสัญญาระหว่างภายในและต่างประเทศ

มายการพิมพ์ ขยายธุรกิจตลาดการพิมพ์เชิงพาณิชย์

โดยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo 7K การจะลงมือทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความตั้งใจ การไม่หยุดหรือย่ำอยู่กับที่ พยายามคิดค้นอะไรใหม่ ๆ ให้กับตนเอง ตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตและลงมือทำ ดังเช่น คุณสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท มายการพิมพ์ จำกัด หรือ My press ที่แปลความหมายตรงตัวได้ว่า “โรงพิมพ์ของฉัน”

ธนพจน์ ศักดิ์นวสกุล (เอ) บริษัท สมศักดิ์ พริ้นติ้ง จำกัด

บุตรชายคนเดียวของ คุณสมศักดิ์ ศักดิ์นวสกุล และคุณสุภาพร เรืองจรูญสุข จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน สามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด Prime Minister’s Export Award การันตีมาตรฐานในระดับสากล

เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด ที่สามารถคว้ารางวัล Best Service Enterprise Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

6 เทรนด์ Digital Marketing ที่น่าสนใจ

6 เทรนด์ Digital Marketing ที่น่าสนใจ “ไม่มีอะไรบนโลก…ที่จะเหมือนเดิมตลอดไป” โดยเฉพาะวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น นักการตลาดจะต้องรับมือให้ทันและหมั่นอัปเดทเทรนด์ใหม่น่าสนใจอยู่เป็นประจำ เช่นเคย The Growth Master สรุป 6 เทรนด์ Digital Marketing น่ารู้ในปี 2020 มาเล่าให้ฟัง

1 2 3 9