รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019) รับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย แบ่งออกเป็น 31 บริษัท 34 รางวัล เป็นผู้ประกอบการภูมิภาค 7 ราย

Prime Minister’s Export Award 2019

Prime Minister’s Export Award 2019 พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น รับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019)