Knowledge

Knowledge

Knowledge

บทความเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการพิมพ์ และความรู้ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

Procurement Mission ภารกิจจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement) จัดว่าเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญทั้งในงานธุรกิจการผลิตและบริการ เพราะหากมีการบริหารงานฝ่ายจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพดี จะทำให้บริษัทเกิดความสามารถทางการแข่งขันในทางธุรกิจได้ ในเรื่องของการลดต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการตอบสนองความต้องการลูกค้าหรือผู้บริโภค

กระดาษไวความร้อน (Thermal paper) ไร้สารเคมี

กระดาษที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีที่ด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษ เมื่อทำปฏิกิริยาโดยเครื่องปริ้นความร้อน (Thermal printer) จะทำให้มันเปลี่ยนสีออกมา ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ เป็นภาพ กระดาษความร้อน หรือในชื่ออื่น ๆ คือ กระดาษไวความร้อน กระดาษเทอร์มอล (Thermal paper)

12 กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า ที่ถูกอธิบายง่าย ๆ ด้วยภาพขวดน้ำ

การค้นหาราคาที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง การตั้งราคาที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลให้ธุรกิจของคุณปิดตัวลงได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ในทุก ๆ ธุรกิจ ต่างใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นหาราคาที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง การตั้งราคาที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลให้ธุรกิจของคุณปิดตัวลงได้

การลดต้นทุนเชิงการจัดการ สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 4

โดย วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต ในเล่มที่แล้วได้กล่าวถึงหัวข้อที่ 6. ในการจัดการเรื่องระบบวิศวกรรมในโรงงานและการซ่อมบำรุง ซึ่งในตอนท้ายได้กล่าวถึงหัวข้อใหญ่ ๆ ใน 2 เรื่องที่ฝ่ายวิศวกรรมจะมีส่วนช่วยในเสนอแนะและจัดทำข้อมูล

เทคโนโลยีการพิมพ์ฉลาก (4)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต เทคโนโลยีการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี และเทคโนโลยีการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ ที่นำมาใช้ในการผลิตฉลาก เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและเทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์

เทคนิคการออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ให้ได้รับความนิยม

เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณดูแตกต่าง และยอดเยี่ยมกว่าคู่แข่ง ปี 2022 บางคนอาจมองว่าเป็นอุปสรรค์ หรือบางคนอาจมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตสำหรับธุรกิจจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่คุณต้องพิจารณาถึงตลาดในอุตสาหกรรมของคุณ

เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1/2)

กระบวนการของบุคคลที่ต้องการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อให้เกิดการประนีประนอม เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล การเจรจาต่อรอง สำหรับในองค์กรธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ หลายองค์กรมองข้ามเรื่องนี้ และหลายองค์กรก็ได้ให้ความสำคัญมาก ๆ การเจรจาต่อรองโดยทั่วไปก็สามารถทำได้

การลดต้นทุนเชิงการจัดการ สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 2

(Administrative cost reduction for the printing and packaging industry, part 2) วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพมีความสำคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต

เทคโนโลยีการพิมพ์ฉลาก (2)

ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพิมพ์ฉลากสามารถนำเทคโนโลยีการพิมพ์หลายระบบมาใช้ในการผลิตด้ โดยการเลือกเทคโนโลยีการพิมพ์ให้เหมาะสมกับการพิมพ์ฉลาก

เทคโนโลยีการพิมพ์ฉลาก (1)

ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉลาก (labels) สามารถผลิตได้จากวัสดุหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และความเหมาะสมในการใช้งาน

1 2 3 9

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent