Heidelberg

เบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ปเลือกใช้โมเดล Subscription ที่โรงพิมพ์ทั้งสองแห่งของบริษัท

เบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ปเลือกใช้โมเดล Subscription ที่โรงพิมพ์ทั้งสองแห่งของบริษัท มอนมีเดียและโวเกลดรุ๊กทั้งสองโรงพิมพ์คาดการณ์ถึงผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่ดียิ่งขึ้น เป้าหมายของสององค์กรคือ “ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

Smart Production ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด

“Smart Production ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด” ไฮเดลเบิร์กจัดแสดงโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ประเทศจีน สำหรับตลาดเอเชีย ผู้เยี่ยมชมกว่า 100 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงาน Packaging Day ณ Print Media Center ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน