HPLargeFormatPrinter

4 แนวโน้มของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ

นักวิจัยในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีความเห็นว่า ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เป็น 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 3.8%

มาสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจหลังวิกฤต COVID-19!!

มาเรียนรู้วิธีการพิมพ์และติดตั้งสติกเกอร์เว้นระยะห่างติดพื้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจหลังวิกฤต COVID-19 ในปัจจุบันไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็มักจะพบเห็นสติกเกอร์เว้นระยะห่างติดอยู่บนพื้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร สติกเกอร์กราฟิกบนพื้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี