Young Printer เยี่ยมชม โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรีและเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

YPG เยี่ยมชม โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรีและเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงงานเอสซีจี จังหวัดราชบุรี และเยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต สีกับการพิมพ์ออฟเซต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต สีกับการพิมพ์ออฟเซต ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพิมพ์งานด้วยการพิมพ์ระบบออฟเซต สีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการกำหนดลักษณะงานพิมพ์ รวมถึงการทำลักษณะพิเศษต่างๆ

มารู้จักประเภทปั๊มลม และวิธีการเลือกใช้ปั๊มลมให้เหมาะสมกับงาน ตอนที่ 3

มารู้จักประเภทปั๊มลม และวิธีการเลือกใช้ปั๊มลมให้เหมาะสมกับงาน ตอนที่ 3 การต่อท่อลมอัดอย่างถูกต้อง เพื่อนำลมอัดไปใช้กับเครื่องจักรในโรงงาน และวิธีการประหยัดพลังงาน สำหรับการติดตั้ง การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธี

การบริหารการตลาดสิ่งพิมพ์ ตอนที่ 3

การบริหารการตลาดสิ่งพิมพ์ ตอนที่ 3 โดย อาจารย์ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม สมาคมการพิมพ์ไทยหากเราได้พิจารณาเรื่องการตลาดแตกต่างจากการขายอย่างไร ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออก การตลาดนั้นเป็นการบริหารที่อยู่วงนอกของการขาย หลายๆองค์ประกอบของการขาย การประชาสัมพันธ์

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล “ยุทธศาสตร์การพิมพ์แห่งชาติ จุดเริ่มต้นการเกิดงาน PPI”

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “ยุทธศาสตร์การพิมพ์แห่งชาติ… จุดเริ่มต้นการเกิดงาน PPI” แพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 หรือ PPI 2019 คืองานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในทวีปเอเซีย

1 2 3 57