panida charaswimonporn

4 แนวโน้มของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ

นักวิจัยในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีความเห็นว่า ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เป็น 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 3.8%

Skill Standards

โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5Gหากถามสมบัติช่างพิมพ์มือ 1 แท่น 6 C ว่าลงรถไฟที่หัวลำโพงแล้วอามารับเป็นเด็กฝึกงานโรงพิมพ์กี่ปีถึงเข้าแท่นพิมพ์เป็นมือ 3 ทำอยู่อีกกี่ปีถึงขยับเป็นมือ 2 อดทนนานเท่าไหร่ถึงก้าวเป็นมือ 1 ตอนนี้เป็นมาแล้วกี่ปี ?

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่

เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานขององค์การ การเติบโตและการดำรงอยู่ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 4

โดย วิรัช เดชาสิริสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต ในเนื้อหาเล่มนี้ จะได้อธิบายการลดต้นทุนเกี่ยวกับอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ ที่มีความสำคัญ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (5)

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ นอกจากการควบคุมค่าความเข้มสี ค่าการเกิดเม็ดสกรีนบวม ค่าการทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์ เป็นอีกค่าหนึ่งที่จำเป็นต้องศึกษา เพื่อการทำให้การพิมพ์งานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถลดปัญหาทางการพิมพ์งานได้

1 2 3 88