panida charaswimonporn

นวัตกรรมการพิมพ์แบบดิจิทัลที่ล้ำสมัย ส่งเสริมธุรกิจการพิมพ์ฉลากให้ก้าวหน้าสู่อีกขั้นในอุตสาหกรรมงานพิมพ์โลก

นวัตกรรมการพิมพ์แบบดิจิทัลที่ล้ำสมัย ส่งเสริมธุรกิจการพิมพ์ฉลากให้ก้าวหน้าสู่อีกขั้นในอุตสาหกรรมงานพิมพ์โลก ในปัจจุบัน การทำธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันที่สูงโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตสินค้าพร้อมอุปโภคบริโภค (CPG)

10 เทคนิคสร้าง Personal Brand

10 เทคนิคสร้าง Personal Brand แบรนด์ที่แข็งแกร่งโดดเด่นในฝูงชนและได้รับยอดขายเพิ่มขึ้น นำเสนอโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล การสร้างแบรนด์ คือ สิ่งที่ทุกธุรกิจให้ความสำคัญ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในวิธีการทำงานขององค์กร, วิธีการให้บริการผู้คน, คุณค่าที่บริษัทแบ่งปัน และวิธีที่บริษัทกำหนดคุณค่าเหล่านั้น

G7 ตอนที่ 2

G7 ตอนที่ 2 โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5G จากฉบับ 132 ได้ทราบแล้วว่า G7 คือวิธีการ (Method) เทียบมาตรฐาน (Calibration) ให้เครื่องมือ (Device) โดยมีข้อกำหนด (Specification) ของสีเทา (Gray) เป็นหลักสำคัญ G7 ไม่ใช่การจัดการสี CMS G7 ไม่ใช่ ICC Profile

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 8

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 8 (Engineering cost reduction For the printing and packaging industry, part 8) วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต (2)

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต (2) ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต

1 2 3 112