panida charaswimonporn

5 ข้อผิดพลาดของการทำการตลาดที่เน้นแต่ Online จนลืม Offline

การทำการตลาดที่ดี ควรมีให้ครบทุกมิติ นั่นคือ ต้องทำควบคู่ไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์การทำตลาดบนสื่อออนไลน์ มองเผินๆ เหมือนง่าย จนทำให้กลายเป็นสื่อที่มาแรงถึงขนาดดับสื่อดั้งเดิมไปจนแทบหมดสิ้น สื่อออนไลน์นี่มันมีไม้เด็ดอย่างไร จึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งโลกหันมากระโจนเข้าใส่

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 2

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (3)

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

Special Talk เทรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จัดกิจกรรม Special Talk ในหัวข้อ “เทรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์” วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดสัมมนา ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom และเฟซบุ๊กไลฟ์

Fuji Xerox Webinar The Series “Business Continuity in The New Normal”

เพราะธุรกิจรอไม่ได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัญหาต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา การเตรียมพร้อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แล้วธุรกิจของคุณหล่ะพร้อมรึยัง กับการเปลี่ยนแปลงนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่จะกลายเป็นความปกติรูปแบบใหม่ หรือ The New Normal

1 2 3 4 5 81