กริปเปอร์ (มือจับ) ที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมการผลิต ตอนที่ 2

กริปเปอร์ (มือจับ) ที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมการผลิต ตอนที่ 2
(Gripper for The general Industrial, Part 2)

วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต
wirach.ton@gmail.com

สำหรับข้อมูลในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึง กริปเปอร์ หรือมือจับ (Gripper) ที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด และได้อธิบายถึงคุณลักษณะและการใช้งานแต่ละชนิดว่ามีอะไรบ้างพอเป็นที่เข้าใจในเบื้องต้น สำหรับฉบับนี้จะได้เจาะลึกสำหรับกริปเปอร์ที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ งานแพคเกจจิ้งและงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งกริปเปอร์ที่ใช้งานมากในงานพิมพ์และแพคเกจจิ้งก็คือ กริปเปอร์สุญญากาศ (Vacuum Gripper) หรือในแวดวงการพิมพ์จะเรียกว่า ยางดูดสุญญากาศหรือยางดูดกระดาษ

สำหรับยางดูดสุญญากาศ แบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภท คือ ตามลักษณะของรูปร่างของยางดูดสุญญากาศ และตามชนิดของยางที่ใช้ในการผลิตยางดูดสุญญากาศ เป็นต้น

ประเภทแรกที่จะอธิบายคือ รูปร่างของยางดูดสุญญากาศ ที่แบ่งออกได้หลายประเภทดังนี้

1. ยางดูดแบบชั้นเดียว (Flat Suction Cup)

ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานที่มีผิวเรียบ ไม่โค้งงอ เหมาะสำหรับการจับยึดชิ้นงานที่ต้องการความมั่นคงไม่เลื่อนหลุดง่าย เช่น กระดาษ แผ่นกระจก แผ่นพลาสติกที่มีผิวเรียบ แผ่นโลหะที่มีผิวเรียบและไม่มีน้ำมัน แผ่นกระเบื้องเซรามิค และอื่น ๆ เป็นต้น

สำหรับยางดูดแบบชั้นเดียวแบบนี้สามารถรับน้ำหนักของชิ้นงานได้ดีกว่ายางดูดประเภทอื่น ๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไป

2. ยางดูดแบบหลายชั้น (Bellow Suction Cup)

ใช้สำหรับการหยิบจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวไม่เป็นระนาบ แนวเรียบ หรือพิ้นผิวไม่สม่ำเสมอ โดยลักษณะของยางดูดประเภทนี้จะให้การยึดจับที่ยืดหยุ่นไปตามผิวของชิ้นงาน และเหมาะกับงานที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งในการเลือกใช้ยางดูดแบบหลายชั้นสามารถเลือกได้ตามความขนาดโค้งงอของพื้นผิว ยิ่งพื้นผิวมีความโค้งงอหรือไม่สม่ำเสมอมากเท่าไหร่ ควรจะเลือกยางดูดที่มีจำนวนชั้นมากกว่าปกติ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจับพื้นผิวของงานที่มากกว่าปกติ และยางดูดแบบหลายชั้นนี้แบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ

2.1 ยางดูดแบบชั้นเดียว หรือแบบ Single Bellows Suction Cups ยางดูดประเภทนี้เหมาะกับงานประเภทที่มีพื้นผิวโค้งงอเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีจำนวนชั้นที่น้อย ทำให้ความยืดหยุ่นในการจับชิ้นงานที่มีผิวโค้งงอ ไม่สม่ำเสมอ จะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ แต่ข้อดีของยางดูดแบบนี้คือ รับน้ำหนักได้มากกว่ายางดูดแบบหลายชั้น

2.2 ยางดูดแบบสองชั้น หรือแบบ Double Bellows Suction Cups ยางดูดแบบนี้จะนิยมใช้กับผิวงานที่มีลักษณะโค้งงอมากกว่าปกติ เนื่องจากลักษณะภายนอกออกแบบให้ยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดีตามลักษณะของชิ้นงาน ทำให้สามารถจับชิ้นงานพื้นผิวไม่เรียบได้ดีกว่าแบบอื่น ๆ แต่เนื่องจากพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าประเภทอื่น ๆ ทำให้ยางดูดประเภทนี้รับน้ำหนักของชิ้นงานที่จะจับได้น้อยกว่าแบบที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

2.3 ยางดูดแบบหลายชั้น หรือแบบ Multiple Bellows Suction Cups ยางดูดแบบนี้จะนิยมใช้กับผิวงานที่มีลักษณะโค้งงอมากกว่าปกติ เนื่องจากลักษณะภายนอกออกแบบให้ยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดีตามลักษณะของชิ้นงาน ทำให้สามารถจับชิ้นงานพื้นผิวไม่เรียบได้ดีกว่าแบบอื่น ๆ แต่เนื่องจากพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าประเภทอื่น ๆ ทำให้ยางดูดประเภทนี้จะรับน้ำหนักของชิ้นงานที่จะจับได้น้อยกว่าแบบอื่น ๆ เช่นเดียวกัน

สำหรับการเลือกใช้งาน ทางผู้ใช้งานเองต้องพิจรณาดูเองว่าจะเลือกใช้ยางดูดแบบไหน ถ้าเป็นระบบหรือเครื่องจักรที่สั่งซื้อมาทั้งในและต่างประเทศ ถ้ามีการเปลี่ยนอะไหล่ยางดูดที่ชำรุดก็ควรเลือกเปลี่ยนให้เหมือนของเดิม ส่วนคุณภาพและราคาของยางดูดก็เปรียบเทียบให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง

สำหรับการเลือกใช้ยางดูดแบบที่ไม่มีตัวอย่างให้ดูให้เหมาะสมกับชิ้นงาน เราต้องพิจรณารูปร่างและน้ำหนักของชิ้นงานเป็นอันดับแรก ซึ่งจะมีตารางเปรียบเทียบให้ดูตามข้างล่างนี้

ในการเลือกใช้งานดอกยางดูด (Suction Cups) นอกจากจะดูในเรื่องของน้ำหนักชิ้นงาน รูปร่างของชิ้นงานแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงอุณหภูมิในการใช้งาน ความทนทานต่อการใช้งานทั่วไป การทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่นและจารบี ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและอากาศภายนอก ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่า เราจะต้องใช้วัสดุในการทำดอกยางดูดชนิดไหนที่จะสามารถทนต่อสภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งการเลือกใช้ชนิดของยางที่ทำดอกยางดูดอย่างถูกต้องจะช่วยให้การใช้งานยางดูดมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช่จ่ายได้อีกด้วย ตามตารางข้างล่างนี้เป็นตารางแสดงชนิดของยางแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานที่ได้ทำอยู่อย่างถูกต้อง

ตามตารางจะเห็นว่ามีวัสดุยางชนิดต่าง ๆที่ใช้ทำดอกยางดูด (Suction Cups) เช่น ยาง PUR (Poly-urethane Rubber), NR (Natural Rubber), SI (Silicone Rubber), NBR (Nitrile Rubber), SBR (Styrene-Butadiene Rubber) และ EPDM (Ethylene-Propylene Diene Rubber) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานกันมากก็จะประมาณนี้ แต่อาจมีเพิ่มมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานว่าต้องการคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษหรือไม่

สำหรับดอกยางดูด (Suction Cups) อีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับเฉพาะงานที่ต้องการป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งยางที่ใช้ทำนี้เป็นยางที่มีคุณสมบัติในการกระจายประจุไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ESD) ซึ่งกระแสฟ้าสามารถไหลผ่านได้เพียงบางส่วนหรือมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับยางกึ่งนำไฟฟ้าและยางนำไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งยางกันไฟฟ้าสถิต หรือ ESD นี้ช่วยในเรื่องของการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นบนชิ้นงาน ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ แผ่นพลาสติก แผ่นฟิล์มพลาสติก กระดาษเคลือบด้วยฟิส์ม เส้นใยที่เกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ง่าย เช่น การผลิตที่นอน เครื่องที่นอนต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับการผลิตยางดูด ESD ทางผู้ผลิตจะไม่ได้บอกสูตรว่าในเนื้อยางผสมอะไรไปบ้าง ซึ่งทั้งหมดเป็นความลับทางการค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทางผู้ใช้งานต้องการคุณภาพตามข้อกำหนดสูตรยางต้องได้ตามมาตรฐาน RoHS2 พร้อมใบรับรองผลการทดสอบเพื่อผลิตชิ้นส่วนยางกันไฟฟ้าสถิตตามกฏหมาย EU RoHS2

สำหรับดอกยางดูดแบบ ESD นี้ มีกรรมวิธีการผลิตอยู่ 2 วิธีคือ ผู้ผลิตบางบริษัทจะใช้สารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจะเคลือบเฉพาะผิวภายนอกของดอกยางดูด ซึ่งมีข้อดีคือราคาถูก ส่วนข้อเสียคือ สารที่เคลือบอาจชำรุดได้ง่าย ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือผสมสารป้องกันไฟฟ้าสถิตลงไปในขั้นตอนผสมยาง ก่อนที่จะอัดหรือหล่อออกมาเป็นดอกยางดูด ซึ่งมีข้อดีคือ อายุการใช้งานจะยาวนานเพราะสารป้องกันไฟฟ้าสถิตจะไม่หลุดออกมา ส่วนข้อเสียก็มีคือดอกยางดูดอาจจะมีราคาแพงกว่าวิธีการผลิตแบบแรกเพราะใช้ส่วนผสมของสารป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีปริมาณมากกว่า

สำหรับในอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง การใช้ดอกยางดูดแบบ ESD อาจจะมีใช้ไม่มาก แต่ในปัจจุบันในวงการนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ถ้าผู้ใช้งานประสบปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตก็สามารถเลือกใช้ดอกยางดูดประเภทนี้ได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ดอกยางดูดทั้งแบบธรรมดาและแบบ ESD มีผู้ผลิตทั้งในประเทศและซัพพลายเออร์ที่นำเข้าดอกยางดูดจากต่างประเทศมากมายให้เราสามารถเลือกซื้อและใช้บริการได้

สำหรับคำว่า ESD มาจากคำเต็มว่า : Electro Static Discharge : ไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิต คือ ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลย์ของอิเล็คตรอน บนพื้นผิวของวัสดุ ความไม่สมดุลย์ของอิเล็คตรอนทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ และสนามไฟฟ้าก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อวัสดุที่อยู่รอบ ๆ

Electro Static Discharge หรือ ESD

ESD คือ การถ่ายประจุระหว่างวัสดุหรือชิ้นส่วนของวัสดุที่มีศักดิ์ไฟฟ้าต่างกัน ไฟฟ้าสถิตบนวัสดุมีหน่วยเป็น โวลต์เตจ (Voltage) หรือเรียกทั่ว ๆ ไปว่า โวลต์ (Volt)
ขบวนการที่วัสดุสัมผัสและแยกออกจากกัน ทำให้อิเลคตรอนมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทประจุ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของพื้นที่สัมผัส ความเร็วของการแยกออกจากกัน ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

สาเหตุการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต ( Electro Static)

 1. Triboelectricity / Tribocharge
  การเกิดประจุไฟฟ้าสถิตเนื่องจากการเกิดการขัดสี เช่น การถูไถ การเสียดสี หรือลากบนพื้นการเดินลากเท้าบนพื้นพรม การนั่งบนเก้าอี้ที่บุด้วยเส้นใยบางชนิด เป็นต้น
 2. Charging by induction
  การเกิดประจุไฟฟ้าสถิตเนื่องจากการเหนี่ยวนำประจุ
 3. Charging conductor by contact
  การเกิดไฟฟ้าสถิตเนื่องจากการนำประจุ
 4. Charging by Environment
  การเกิดประจุไฟฟ้าเนื่องจากสภาภะแวดล้อม

อ่านต่อฉบับหน้า……………


ข้อมูลอ้างอิง:
• ตามประสบการณ์จริงของผู้เขียน
เครดิตภาพประกอบ:
• https://my.misumi-ec.com/vona2/detail/221006500703/?Tab=codeList
• https://shop.ifp1.com/products/BFD016NB50
• https://eins1.eu/product/210195-suction-cup-std-silicon-brown-vaph-30c/
• https://bondy.dk/en/produkt/piab-suction-cup-f26-silicone-detectable-fcm/
• https://www.schmalz.com/
• https://www.aim-msm.com/aim-industries/
• https://www.tm-robot.com/en/industry-4-smart-factor-business-benefits/
• https://eurotech-vacuum-technologies.com/vacuum-technology-for-industries/
• https://pneuforce.com/datasheets/Vacuforce_Edition-5.1-Cups.pdf
• https://th.misumi-ec.com/th/vona2/detail/221000042371/?HissuCode=VPA8LS-6B
• https://store.heitek.com/products/PIAB-0212801
• https://www.shop-shepherdcontrols.com/products/PIAB-3150023S
• https://shop.hartfiel.com/products/PIAB-0127819
• https://qatar.desertcart.com/products/627093272-bellows-suction-cups-saob-oval-1-5-folds-vacuum-sucker-60-x30-80-x40-110-x55-nbr-60-vacuum-suction-cups-color-saob-60×30-ig-specification-3-8
• https://in.linkedin.com/in/gaurav-sharma-1a667b132
• https://www.indiamart.com/
• https://media.schmalz.com/assets/Anwendungsbild/A_PGE-06004_007.jpg
• https://4jmsolutions.com/tools-and-consumables/pick-up-tools/esd-bellows-vacuum-cup-series/esd-double-bellows-suction-cup-series/
• https://www.emicorp.com/products/157/Vacuum-Cups/
• https://bondy.dk/en/produkt/piab-suction-cup-vl60bx-g1-4-g1-8/
• https://www.directindustry.com/pt/prod/anver-vacuum-system-specialists/product-11848-1405737.html
• https://vacuum-grippers.blogspot.com/2015/08/suction-cup-for-packaging-industry.html
• https://bondy.dk/en/produkt/piab-suction-cup-bl40-4-silicone/
• https://www.automatethesouth.com/products/PIAB-0202699
• https://pneuforce.com/applications-vacuum-plastic-film
• https://www.bibus.ru/en/products-solutions/vacuum-technology/suction-cups-grippers/silicone-bag/bl-2-bellows-long-20-50-mm/
• https://www.roplus.sg/2023/07/03/vacuum-gripper-pouched-products-picking/
• https://air-handle.se/en/ahr.html
• https://guiamexico.com.mx/empresas/kernn.html
• https://www.ipi-singapore.org/tech-offers/174970/reconfigurable-vacuum-suction-gripper.html
• https://th.aliexpress.com/item/1005006019367500.html?gatewayAdapt=glo2tha
• https://www.lazada.co.th/products/3-de-welding-i4801202844.html
• https://anver.com/press-release/esd-delicate-parts/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า