KURZ

KURZ เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

KURZ เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมวันที่ 18 ธันวาคม 2562ณ โรงเรียนบ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบริษัท เคิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของเล่น เสื้อผ้า และเงินบริจาคให้แก่เด็กๆ โดยทางทีมงานของบริษัทฯ มองเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม

บริษัท เคิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด โชว์นวัตกรรมใหม่ในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2019

บริษัท เคิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด โชว์นวัตกรรมใหม่ในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2019 ตอกย้ำจุดยืนของ KURZ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์