KURZ เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

KURZ เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

บริษัท เคิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของเล่น เสื้อผ้า และเงินบริจาคให้แก่เด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางทีมงานของบริษัทฯ มองเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นชุมชนที่อยู่ในใกล้เคียงกับบริษัท

กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกของบริษัท KURZ นำทีมโดยกรรมการผู้จัดการ คุณสุปรีชา เมืองแสน และผู้จัดการฝ่ายขาย คุณบุญชัย เลาหะธีระพงษ์ บริษัท KURZ เรามุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน และยังมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือแบ่งปันกับผู้คนในสังคมอีกด้วย บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า สังคมที่เป็นสุขและอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นมาจาก “การให้”