Thai Print Awards

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 15th Thai Print Awards 2022 ภายใต้แนวคิด “Enhancing our quality and the environment” เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย ยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยและสิ่งแวดล้อม

พีธีประกาศและมอบรางวัล การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ Thai Print Awards ครั้งที่ 14

พีธีประกาศและมอบรางวัล การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ Thai Print Awards ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ เดอะ คริสตัล บลอค ชั้น 19 เกษรทาวเวอร์ โดยมีคุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานการจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้ารับรางวัล

การประกวดงานพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thai Print Awards 2020

ภายใต้แนวคิด “THE UNITY FOR SUSTAINBILITY” เอกภาพเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย กว่าระยะเวลาร่วม 8 เดือนนับตั้งแต่เริ่มประชาสัมพันธ์ จนกระทั่งถึงวันประกาศผลและมอบรางวัล ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้มีทั้งสิ้น 545 ชิ้น จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล 40 บริษัท

การตัดสิน Thai Print Awards ครั้งที่ 14

สมาคมการพิมพ์ไทย นำโดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานจัดงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตัดสินผลงาน การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “THE UNITY FOR SUSTAINABILITY” เอกภาพเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

กิจกรรมการตัดสิน Thai Print Awards ครั้งที่ 13

สมาคมการพิมพ์ไทยนำโดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ – ประธานจัดงานฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตัดสินผลงาน การประกวดงานพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 “SMART TRANSFORM” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์จากหลายสาขาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

1 2