สวัสดีปีใหม่ 2564 ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์

สวัสดีปีใหม่ 2564 ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9

คุณสุรสิทธิ์ เรืองจรัสพิพัฒน์ และคุณประชา อินทร์ผลเล็ก ผู้แทน บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) เข้าพบคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมการสมาคมฯ รวมไปถึง แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9