Interview

คุยคนพิมพ์ “วิถี New Normal ของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์”

จากสถานการณ์โควิด-19 การพบปะพูดคุยกันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นช่องทางออนไลน์ จึงเป็นช่องทางที่ช่วยติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายแบบ Real Time อ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณประสิทธ์ คล่องงูเหลือม ประธานอุตสาหกรรมการพิมพ์ วาระ 2562-2563

ภคภรณ์ ภัคสุขชัย (เกรซ) บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ภคภรณ์ ภัคสุขชัย (เกรซ) บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บทบาทหน้าที่ นอกเหนือจากการช่วยเหลือธุรกิจของครอบครัวแล้ว อีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของเธอคือ การเป็นนายกสมาคม Edinburgh University Thai Society ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารธุรกิจ

ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ ทางรอด ทางเลือก ของบรรจุภัณฑ์งานพิมพ์

ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ ทางรอด ทางเลือก ของบรรจุภัณฑ์งานพิมพ์ ในการนำมาปรับให้เข้ากับการประกอบธุรกิจ เพื่อรับมือกับผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดย คุณจิตร์งาม พราหมณีนิล ผู้บริหาร K-Print การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด E-Commerce ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อขายสินค้าได้มากขึ้น

อาภากร ชุนเจริญ บริษัท พงศ์พัฒน์การพิมพ์ จำกัด

อาภากร ชุนเจริญ บริษัท พงศ์พัฒน์การพิมพ์ จำกัด หรือ “โบนัส” บุตรสาวคนเล็กของครอบครัวพงศ์พัฒน์การพิมพ์ หนึ่งในสมาชิก YPG ที่เป็นที่รักของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน เพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่มีกิจกรรมของ YPG เธอมักจะเป็นตัวชูโรงอยู่เสมอ หน้าที่และบทบาทในกลุ่ม Young Printer คือ ดูแลในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้วยความที่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าถึงง่าย ชอบคุย จึงได้รับตำแหน่งหน้าที่นี้

มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (New Perspective in Printing Business)

มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (New Perspective in Printing Business) คุณหฤษฎ์ หิรัญญาภินันท์ – บริษัท เธราพรินต์ จำกัด และคุณคทาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์ – บริษัท อี พี ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของ Digital Disruption ที่ต้องอาศัยการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

1 2 3 4 5 9