News & Event

Pubat เผยอินไซด์นักอ่านช่วงโควิดระลอก 3 จาก ThaiBookFair.com

Pubat เผยอินไซด์นักอ่านช่วงโควิดระลอก 3 จาก ThaiBookFair.com ผู้ใช้หน้าใหม่เพิ่มสูง หมวดการ์ตูนท็อปฟอร์มยอดนิยม สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เผยพฤติกรรมนักอ่านในช่วงโควิดระลอก 3 ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม ThaiBookFair.com พบผู้ใช้บริการใหม่ถึง 75%

การประชุมใหญ่สามัญและการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย ประจำปี 2564

สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมวาระ 2564-2566 ผ่านระบบออนไลน์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 โดยคุณมงคล เพียรอภิธรรม ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 7 ต่อจากคุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย และผู้ประกอบการผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก แก่ภาคราชการและภาคสาธารณสุข ในสถานการณ์โควิท-19 แพร่ระบาดหน่วยงาน

ร่วมอภิปราย “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน”

ร่วมอภิปราย “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน” วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมการพิมพ์ไทย และคุณศุภรัฐ โชติกุลธนชัย ผู้จัดการประจำประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เอชพี อินดิโก้และอิงค์เจ็ตเว็บเพรส โซลูชั่น กลุ่มธุรกิจการพิมพ์ เข้าร่วมอภิปราย หัวข้อ “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน”

Cimpress เซ็นข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo 100K

Cimpress เซ็นข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo 100K รองรับการเติบโตการผลิตสินค้า Mass Personalization ทั่วโลก เอชพี อิงค์ และ Cimpress ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตสินค้าแบบ Mass Customization ได้ประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์เป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ในการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo รุ่นต่อไป เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์เฉพาะบุคคล

1 2 3 4 70