News & Event

เอปสันนำเทรนด์ ส่งเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ SureColor T-Series

เอปสันเปิดตัวเครื่องพิมพ์หน้ากว้างอเนกประสงค์ SureColor T-Series รุ่นใหม่ ชูไฮไลท์รุ่นขนาดหน้ากว้าง 24 นิ้ว แบบตั้งโต๊ะ รองรับความต้องการการพิมพ์อินเฮาส์ที่ส่งสัญญาณขยายตัวในยุคนิวนอร์มอล

ผลการประกวด 2020 Asian Packaging Excellence Awards

ผลการประกวด 2020 Asian Packaging Excellence Awards ผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยได้รับ 7 รางวัล • รางวัล Best in Show 1 รางวัล • รางวัลเหรียญทอง 5 รางวัล และ • รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งมอบตำแหน่งประธานฯ ให้กับนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วันการพิมพ์ไทย 2564

ณ สุสานโปรแตสแตนท์ ถ.เจริญกรุง คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะมนตรีสหพันธ์ฯ คุณมารชัย กองบุญมา บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด และคุณธาดา เศวตศิลา ประธานมูลนิธิสุสานโปรเตสแตนท์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของหมอบรัดเลย์ผู้บุกเบิกงานพิมพ์ในประเทศไทย เนื่องในโอกาส “วันการพิมพ์ไทย 2564” วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สุสานโปรแตสแตนท์ ถ.เจริญกรุง

1 2 3 4 5 70