News & Event

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ KBO OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ KBO OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด

จับตาโควิด-19 รอบใหม่กระทบ SME อาการโคม่าเพิ่ม เว้นส่งออกสดใส

จับตาโควิด-19 รอบใหม่กระทบ SME อาการโคม่าเพิ่ม เว้นส่งออกสดใส ส.อ.ท. เผยผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่กระทบ SME อาการหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว บริการและอุตฯ ต่อเนื่อง ย้ำซอฟต์โลน ธปท.ดีขึ้นแต่ก็ยังมีผู้เข้าไม่ถึงอีกเพียบ

ผลการประกวด Asian Print Awards 2020

ผลการประกวด Asian Print Awards 2020 ประเทศไทยสามารถครองความเป็นเจ้าแห่งเหรียญรางวัลได้อีกครั้ง ขอแสดงความยินดีกับเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับผลงานการประกวด Asian Print Awards 2020

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom วันที่ 17 สิงหาคม 2564

โครงการชุมชนเมืองต้องรอด ปากท้องต้องอิ่ม

โครงการชุมชนเมืองต้องรอด… ปากท้องต้องอิ่มโดย กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ร่วมส่งมอบของบริจาคให้กับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ Thai PBS

1 2 3 4 5 72