Knowledge

5 ข้อผิดพลาดของการทำการตลาดที่เน้นแต่ Online จนลืม Offline

การทำการตลาดที่ดี ควรมีให้ครบทุกมิติ นั่นคือ ต้องทำควบคู่ไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์การทำตลาดบนสื่อออนไลน์ มองเผินๆ เหมือนง่าย จนทำให้กลายเป็นสื่อที่มาแรงถึงขนาดดับสื่อดั้งเดิมไปจนแทบหมดสิ้น สื่อออนไลน์นี่มันมีไม้เด็ดอย่างไร จึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งโลกหันมากระโจนเข้าใส่

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 2

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (3)

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

การบริหารความสิ้นเปลืองและจุดรั่วไหลในองค์กร ตอนที่ 1

การบริหารความสิ้นเปลืองและจุดรั่วไหลในองค์กร ตอนที่ 1 สิ่งที่ไม่ควรจะเสียแต่ต้องเสียโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว โดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ความสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งที่ไม่ควรจะเสียแต่ต้องเสียโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว จุดรั่วไหลที่มักจะเกิดขึ้นในองค์กรนั้นประกอบไปด้วยหลายด้าน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่บุคลากร สินค้า สต๊อก การขนส่ง หรือแม้แต่การสื่อสาร

เทคนิคการสร้าง Story Branding เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า

เทคนิคการสร้าง Story Branding เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า โดย อาจารย์โชน พีระวัฒน์ Story Branding คืออะไร? หลายท่านคงสงสัยว่า Story Branding มันคืออะไรกันแน่เคยได้ยินแต่ Storytelling สำหรับ Story Branding คือ การนำการเล่าเรื่อง (Storytelling) และการสร้างแบรนด์ (Branding) นำมาผสมเข้าด้วยกัน

1 2 3 4 9