Knowledge

Knowledge

Knowledge

บทความเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการพิมพ์ และความรู้ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (4)

สิ่งที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ออฟเซต คือ การเข้าใจเรื่องของการควบคุมค่าความเข้มสีในการพิมพ์ และการควบคุมการเกิดเม็ดสกรีนบวม เม็ดสกรีนบวมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการพิมพ์งานออฟเซตและเป็นค่าที่สามารถบอกถึงลักษณะของเครื่องพิมพ์ออฟเซต แรงกดต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมถึงคุณลักษณะทางการพิมพ์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง

10 สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อยกระดับการทํางานให้เหนือชั้น

10 สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อยกระดับการทํางานให้เหนือชั้นในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจการพิมพ์มักจะพบกับคำถามที่ว่า “ธุรกิจการพิมพ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในโลกยุคออนไลน์ได้ หรือไม่”

บรรจุภัณฑ์ในยุคโควิด-19

โดย อ.มานิตย์ กมลสุวรรณ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในช่วงเวลาวิกฤติของโควิด-19 คอนติเนนตัล ไทยแลนด์ (CPT) โดนผลกระทบแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทุกคนใช้ชีวิตยากลำบากขึ้น ต้องปรับตัวในเรื่องการทำงาน การรับรู้เรื่องใหม่ ๆ ควรต้องทำและพร้อมเดินหน้าต่อเมื่อเวลามันมาถึง

Personalized Marketing เทรนด์การตลาดเจาะใจผู้บริโภค

การตลาดเฉพาะบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสมัยนี้ชอบความรู้สึกเป็นคนพิเศษอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากเราไม่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ก็จะทำให้เราต้องไปแข่งขันเรื่องราคาแทน เราจึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้อยู่เสมอ

Omni Channel นิยามการตลาดในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว Omni Channel หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออนไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline)

แนวทางเพื่อการลดต้นทุน ตอนที่ 2 พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะต้องอุดจุดที่รั่วไหล

จากฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เขียนถึงการลดต้นทุนจากการสั่งซื้อสินค้า และให้ท่านสมาชิกผู้อ่านได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จะสามารถลดต้นทุนได้ ในฉบับนี้ผมจะขอเขียนเรื่องการค้นหาหัวข้อสำหรับการลดต้นทุนในสถานประกอบการของสมาชิก เพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะต้องอุดจุดที่รั่วไหล เพื่อให้สถานประกอบการของเราอยู่ได้ต่อไปในภาวะเช่นนี้

5 ข้อผิดพลาดของการทำการตลาดที่เน้นแต่ Online จนลืม Offline

การทำการตลาดที่ดี ควรมีให้ครบทุกมิติ นั่นคือ ต้องทำควบคู่ไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์การทำตลาดบนสื่อออนไลน์ มองเผินๆ เหมือนง่าย จนทำให้กลายเป็นสื่อที่มาแรงถึงขนาดดับสื่อดั้งเดิมไปจนแทบหมดสิ้น สื่อออนไลน์นี่มันมีไม้เด็ดอย่างไร จึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งโลกหันมากระโจนเข้าใส่

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 2

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (3)

ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต ค่าที่ได้จากการวัด เช่น ค่าสี ค่าความดำหรือความเข้มสี ค่าการทับซ้อนกันของสี จะสามารถบอกปัญหาหรือการประเมินสาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ได้ ดังนั้นความเข้าใจทางด้านพื้นฐานต่างๆ ของค่าที่วัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์สามารถประเมินสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้นั้นเอง

การบริหารความสิ้นเปลืองและจุดรั่วไหลในองค์กร ตอนที่ 1

การบริหารความสิ้นเปลืองและจุดรั่วไหลในองค์กร ตอนที่ 1 สิ่งที่ไม่ควรจะเสียแต่ต้องเสียโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว โดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ความสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งที่ไม่ควรจะเสียแต่ต้องเสียโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว จุดรั่วไหลที่มักจะเกิดขึ้นในองค์กรนั้นประกอบไปด้วยหลายด้าน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่บุคลากร สินค้า สต๊อก การขนส่ง หรือแม้แต่การสื่อสาร

1 2 3 4 6

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent