Knowledge

Knowledge

Knowledge

บทความเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการพิมพ์ และความรู้ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

5 เรื่องต้องรู้ ของ Hybrid Workplace ไลฟ์สไตล์การทำงานใหม่

5 เรื่องต้องรู้ ของ Hybrid Workplace ไลฟ์สไตล์การทำงานใหม่ ตอบโจทย์คนทำงานและโลกธุรกิจยุคดิจิทัล เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องพรินเตอร์ และซอฟต์แวร์ของแคนนอน ตอบรับเทรนด์การทำงานแบบไฮบริดได้อย่างลงตัว การันตีด้วยรางวัลระดับโลก BLI 2021 Award

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 7

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 7 วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิตwirach.ton@gmail.com ในเนื้อหาฉบับนี้จะกล่าวถึงการดูแลรักษา ท่อเมนลม ท่อลมย่อย ที่ต่อจากถังพักลมและเมนลมเพื่อเข้าใช้งานที่เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ลมที่ติดตั้งและใช้งานอยู่ในเครื่องจักร

เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน หรือ Disruption technology ได้เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังwคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต

ทักษะความสามารถแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning & Control (PPC) Skill Standard โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5G บทความนี้เป็นแนวทางการฝึกอบรมพนักงาน PPC ซึ่งผมมีความเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องจบด้านการพิมพ์มาก็ได้ ให้เข้าใจวิชาการ หลักการ ทฤษฏี ของ Production Planning และ Production Control

การตลาดดิจิทัล หลังโควิด-19

การตลาดดิจิทัล หลังโควิด-19 การตลาดสิ่งพิมพ์จะไปร่วมกับธุรกิจแบบไหนเพื่อให้ยั่งยืน เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ก่อนถึงปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีภาวะวิกฤติ เรื่องการหาลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าเดิม รวมถึงการมองตลาดใหม่ๆ บางโรงพิมพ์ถึงขนาดต้องสร้างสินค้าเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะป้องการผลิตให้กับธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ทำอยู่ก่อน

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 6

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 6 (Engineering cost reduction For the printing and packaging industry, part 6) วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต wirach.ton@gmail.com

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (7)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ออฟเซต (7) ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี anan.tanwilai@gmail.com

ภาพรวมของ Digital Marketing

ธุรกิจของเราจะอยู่รอดได้อย่างไรในภาวะตลาดบนโลกออนไลน์ เขียนและเรียบเรียงโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ทุกวันนี้เรื่องรอบ ๆ ตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตผ่านอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น เราสังเกตเห็นคนจำนวนมาก ใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างแพร่หลาย

การลดต้นทุนเชิงวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 5

(Engineering cost reduction For the printing and packaging industry, part 5) โดย วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต บทความนี้จะได้อธิบายในหัวข้อที่ 3 เกี่ยวกับเกียร์ ชุดเฟืองและเฟืองโซ่ และระบบส่งกำลังชนิดอื่น ๆ อีกที่ใช้ในเครื่องจักร เครี่องพิมพ์

Pre-Press Skill Standards

โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5G มักได้ยินการเปรียบเทียบว่าพรีเพรสทำงานเพียง 1 ไฟล์แต่แท่นพิมพ์ต้องทำงาน 1,000 ครั้งให้ได้โปสเตอร์ 1,000 ใบ สบายกว่ากันเยอะเลย ความเป็นจริงนั้นพรีเพรสต้องทำงานหลายขั้นตอน หลายมือ จำนวนคลิ๊กเมาท์รวมกันหลายพันคลิ๊กจึงได้เป็นเพลทออกมา

1 2 3 4 7

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent