Multisensory Packaging & Printing การสร้างมิติสัมผัสในงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

การผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา การสร้างความความแตกต่าง การเพิ่มมูลค่าของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ผู้ผลิตสามารถนำเสนอเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

บริษัท เมกา ซอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตกระดาษ พลาสติก ชั้นนำจากประเทศไต้หวัน

ผู้ผลิตกระดาษ พลาสติก และผลิตภัณฑ์เคลือบพลาสติกชั้นนำจากประเทศไต้หวัน กระดาษเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเอกสารงานพิมพ์ ต้องยอมรับว่าระบบพิมพ์ในยุคปัจจุบันมีความก้าวล้ำไปมาก ส่งผลให้ผู้พิมพ์สามารถเลือกประเภทกระดาษในงานพิมพ์ได้มากมายตามความต้องการ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ “โซลูชั่นงานเอกสารยุคดิจิทัล”

ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Digital Intelligence เปิดตัวมัลติฟังก์ชั่นใหม่ 14 รุ่น ภายใต้แนวคิด Smart Work Innovation เสริมศักยภาพธุรกิจยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมากกว่างานพิมพ์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านการพิมพ์และโซลูชั่นบริหารจัดการงานเอกสารอย่างครบวงจร

Future Skills ทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

พิชิต ขจรเดชะ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Future Skills ทักษะแห่งอนาคต หรือ ทักษะการทำงานในอนาคต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

1 2 3 8