Industrial Spending

“สื่อสิ่งพิมพ์ ร้านหนังสือจีน” Transform โตสวนกระแสสิ่งพิมพ์หดตัวในยุคดิจิทัล

“สื่อสิ่งพิมพ์ ร้านหนังสือจีน” Transform โตสวนกระแสสิ่งพิมพ์หดตัวในยุคดิจิทัล เปลี่ยนตัวเองก้าวมาเป็นตัวเลือกระดับต้นๆ ในการไปพักผ่อนพบปะผู้คน ไม่ต่างจากร้านกาแฟ สามารถนำพาตัวเองก้าวมาเป็นตัวเลือกระดับต้น ๆ ที่คนจีนพากันไปพักผ่อน พบปะผู้คน ไม่ต่างจากร้านกาแฟ

อัปเดตเทรนด์แพ็คเกจจิ้งปี 2022 มาแรงในครึ่งปีหลังแบบ New Normal

กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นอีกตัวช่วยสำคัญของธุรกิจสำหรับเจ้าของแบรนด์ในการส่งของออนไลน์ ในยุคนี้ต้องเรียกได้ว่า กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นอีกตัวช่วยสำคัญของธุรกิจสำหรับเจ้าของแบรนด์ในการส่งของออนไลน์ เพราะนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์แล้ว ยังทำหน้าที่ปกป้องดูแลสินค้า

tesa® Twinlock สามารถใช้ซ้ำได้ ประหยัด และเพื่อความยั่งยืน

การยึดแม่พิมพ์เฟล็กโซเพื่อความยั่งยืน การให้ความสนใจในความยั่งยืนจากทั้งภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกำลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

มิติใหม่ “สร้างบ้าน” โดยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

โดยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนจริงในหลายอุตสาหกรรม ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิตที่ปรึกษาอาวุโส ทีมกรุ๊ป ในหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติได้รับความสนใจอย่างมาก เบื้องต้นเทคโนโลยีนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญแห่งปี 2565

โดย Krungsri Research เทรนด์ธุรกิจโดยภาพรวมที่ถูกคาดการณ์ปี 2565 ซึ่งในหลาย ๆ เทรนด์ที่มักจะมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาหรือความเจริญของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จึงอยากจะมาเล่าขยายความต่อในเรื่องเทรนด์ของเทคโนโลยีที่สำคัญที่จะมีบทบาทในปี 2565

1 2 3 4 21