Industrial Spending

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก หมึกออร์แกนิคสแกน QR Code อ่านสรรพคุณ

ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย N°1 DE CHANEL บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลถึง 80% สำหรับขวดเครื่องสำอาง ทาง CHANEL เผยว่า พัฒนาจากแก้วรีไซเคิลน้ำหนักเบา (เบากว่าขวดเครื่องสำอางแบบปกติครึ่งหนึ่ง) ไม่เพียงเท่านั้น ทาง CHANEL ยังใช้หมึกออร์แกนิคในการพิมพ์โลโก้ และข้อความลงบนบรรจุภัณฑ์ด้วย

ผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชนิดเดียว (Mono-Material Packaging)

แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิลที่น่าจับตามอง ในยุคปัจจุบันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นได้จากพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าของแบรนด์สินค้าเองต่างก็คำนึงถึงปลายทางของสินค้าหลังการใช้งานมากขึ้น

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - พ.ย.)

ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) กระดาษใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ย.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทย พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ย.) ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

สติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส (Airpurity) เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

สติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส (Airpurity) เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย IQ LAB สติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส (Airpurity Freetex) ใช้เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสติ๊กเกอร์สีขาวขุ่นใช้สำหรับพิมพ์ลาย ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ขาวแบบนอนวูฟเวนและสารเคลือบผิว

1 2 3 4 5 21