การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)

เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวเข้ามาท้าทายธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาและปรับตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทย และโรงพิมพ์หรือบริษัทที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

1 2