“Labelless” ขวดไร้ฉลาก

“Labelless” ขวดไร้ฉลาก

The Complete Guide To Labelless PET Bottles

การลดความซับซ้อนของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลเป็นขั้นตอนสำคัญสู่แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น แบรนด์ต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยใช้วัสดุโมโนที่รีไซเคิลได้ง่าย ขจัดสีและสารเติมแต่ง และลดความซับซ้อนของส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม มีบางสถานการณ์ที่ลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดความท้าทายในการรีไซเคิล ตัวอย่างเช่น ฉลากภายนอกหรือชิ้งค์ฟิล์ม ฟิล์มหด ซึ่งจำเป็นสำหรับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แต่อาจทำให้กระบวนการรีไซเคิลมีความซับซ้อนได้

บทความนี้เป็นการสำรวจแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ของขวดเครื่องดื่ม PET ไร้ฉลากหรือ ‘ไร้ฉลาก’ และหารือเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับแบรนด์ที่ต้องการเลิกใช้ฉลากภายนอก ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงไปสู่บรรจุภัณฑ์ไร้ฉลากนี้สามารถนำไปสู่โซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้มากขึ้น

ขวดไร้ฉลากหรือขวด “ไร้ฉลาก | Labelless” เป็นโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุชิ้นเดียว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นพลาสติกหรือแก้ว โดยไม่ต้องติดฉลากหรือปลอกภายนอก แนวทางนี้กำลังได้รับความนิยมสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะขวด PET ซึ่งฉลากพลาสติกภายนอกอาจเป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลได้

PET (โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต) เป็นหนึ่งในพลาสติกรีไซเคิลมากที่สุดในโลก โดยมีอัตราการรีไซเคิลมากกว่า 50% ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอินเดีย ยุโรป และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุง การถอดฉลากออกจากขวด PET ถือเป็นก้าวสำคัญในทิศทางนี้

ฉลากมักจะไม่สามารถรีไซเคิลได้ ทำให้เกิดขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น และจำเป็นต้องนำออกก่อนการรวบรวมหรือในระหว่างกระบวนการรีไซเคิล ฉลากอาจสร้างจากพลาสติกอื่นที่ไม่ใช่ PET เช่น โพลีเอทิลีนหรือโพลีโพรพีลีน เนื่องจากโรงงานรีไซเคิลหลายแห่งอาศัยระบบนำแสงของเครื่องจักรในการระบุวัสดุที่แตกต่างกัน การมีฉลากที่ไม่ใช่ PET จึงอาจนำไปสู่การคัดแยกผิดพลาด ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการรีไซเคิล

เพิ่มอัตราการรีไซเคิล PET

แนวโน้มของขวด PET ไร้ฉลากกำลังได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกพยายามที่จะเพิ่มอัตราการรีไซเคิล PET และปรับปรุงคุณภาพของวัสดุรีไซเคิล

ในเดือนธันวาคม 2020 กระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ริเริ่มการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการกำจัดขวด PET พวกเขายังแนะนำกฎหมายที่จะห้ามการใช้ฉลากภายนอกบนน้ำดื่มบรรจุขวดเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ผลิตน้ำแร่รายใหญ่ของเกาหลี 10 รายให้คำมั่นที่จะเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีขวด PET โปร่งใสไร้ฉลาก เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัสดุรีไซเคิล ในเดือนตุลาคม ปี 2021 บริษัท Coca-Cola ได้เปิดตัวขวด PET ไร้ฉลากขวดแรกในเกาหลีใต้ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทางออนไลน์เป็นแพ็ก 24 ขวด

รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเผยแผนการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100% ภายในปี 2035 ญี่ปุ่นมีกฎการรีไซเคิลพลาสติกที่เข้มงวดอยู่แล้ว โดยกำหนดให้ผู้บริโภคแยกขวด PET ออกจากฉลากและฝาปิด การนำขวด PET ไร้ฉลากมาใช้จะทำให้กระบวนการสำหรับผู้บริโภคง่ายขึ้น และบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำหลายแห่งของญี่ปุ่นก็เริ่มส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ไร้ฉลากในแบรนด์หลักของตน

ในสหภาพยุโรป คำสั่ง 2019/904 กำหนดให้ใช้ฝาขวดแบบผูกสำหรับขวดพลาสติกภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2024 นอกจากนี้ คำสั่งยังระบุว่าขวดเครื่องดื่ม PET จะต้องมีพลาสติกรีไซเคิล 25% ภายในปี 2025 และ 30% ภายในปี 2030 คุณภาพและปริมาณของ PET รีไซเคิลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านกฎระเบียบเหล่านี้

ขวด PET ไร้ฉลากมีข้อดีอย่างไร?

ขวด PET ไร้ฉลากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่:

รีไซเคิลได้ง่าย: ขวด PET ที่ไม่มีฉลากรีไซเคิลได้ง่ายกว่า เนื่องจากผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องถอดหรือทิ้งฉลากภายนอกแยกต่างหาก ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการรีไซเคิลเพื่อรองรับการถอดฉลาก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการระบุขวดอย่างไม่ถูกต้อง

การลดของเสีย: การนำฉลากภายนอกออกจากขวด PET มีศักยภาพในการลดขยะพลาสติกได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ประเมินว่าการกำจัดฉลากทั้งหมดออกจากขวดน้ำพลาสติกสามารถช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ 24.6 ล้านตันต่อปี โดยอิงจากการขายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด 4.2 พันล้านรายการในปี 2562

ลดบทลงโทษสำหรับผู้ผลิต: ขวด PET ไร้ฉลากสามารถลดภาระทางการเงินของผู้ผลิตในภูมิภาคที่ต้องเสียภาษีพลาสติก ในสหราชอาณาจักร สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่มีปริมาณรีไซเคิลน้อยกว่า 30% จะต้องเสียภาษี 200 ปอนด์ต่อตัน ขวด PET สามารถบรรจุสิ่งของรีไซเคิลได้มากกว่า 30% ได้อย่างง่ายดาย แต่ฉลากและฝาซึ่งโดยทั่วไปไม่มีวัสดุรีไซเคิล จะต้องเสียภาษีแยกต่างหาก

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ไร้ฉลากทำให้เกิดความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดฉลากตามกฎระเบียบ และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นแก่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ การใช้ขวดไร้ฉลากจึงต้องใช้แนวทางใหม่ในการเขียนโค้ดและการทำเครื่องหมายเพื่อการระบุตัวตนและความเข้าใจของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม

แบรนด์ที่ผลิตขวดไร้ฉลากมีตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมหรือพิมพ์เลขรหัสอย่างไร

ทางเลือกของโซลูชันการพิมพ์เพิ่มเติมหรือพิมพ์เลขรหัสสำหรับขวด PET ไร้ฉลากขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงกฎระเบียบในการติดฉลากในระดับภูมิภาค และไม่ว่าขวดจะขายแยกหรือเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กใหญ่ ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับขวด PET ไร้ฉลากที่จำหน่ายแยกกัน

การพิมพ์โดยตรงบนขวด: การพิมพ์ข้อมูลลงบนขวดโดยตรงโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ทหรือเลเซอร์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น บาร์โค้ด หมายเลขชุด วันหมดอายุ และโลโก้แบรนด์ มีรูปลักษณ์ที่สะอาดตาและเรียบง่าย เหมาะสำหรับขวดที่ไม่มีฉลาก

การออกแบบขวดที่เป็นนวัตกรรม: การสร้างขวดที่มีเครื่องหมายแบบถาวรหรือแบบนูนที่สื่อถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สำคัญโดยไม่ต้องใช้ฉลากภายนอกหรือรหัสที่พิมพ์

รหัส QR และลายน้ำดิจิทัล: การใช้รหัส QR หรือลายน้ำดิจิทัลบนพื้นผิวขวดที่สามารถสแกนด้วยอุปกรณ์พกพาเพื่อเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ คำแนะนำ หรือเนื้อหาส่งเสริมการขายเพิ่มเติม

แต่ละโซลูชันควรสอดคล้องกับกฎระเบียบการติดฉลากเฉพาะของภูมิภาคที่จะขายขวด และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคในเรื่องความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูล

การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์บนขวด PET: เทคโนโลยีการการทำเครื่องหมายเลขรหัสด้วยเลเซอร์สามารถนำมาใช้ในการทำเครื่องหมายขวด PET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ข้อมูลและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น รายละเอียดทางโภชนาการ ข้อมูลส่วนประกอบ รหัสชุดงาน บาร์โค้ด โลโก้การรีไซเคิล กราฟิกและข้อความต่าง ๆ เมื่อเลือกโซลูชันการเข้ารหัสด้วยเลเซอร์สำหรับขวด PET แบรนด์ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

ประเภทเครื่องดื่ม: ประเภทของเครื่องดื่มในขวด PET มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เลเซอร์ สำหรับของเหลวใส เช่น น้ำ จำเป็นต้องใช้เลเซอร์ที่ให้รหัสคอนทราสต์สูง ในทางตรงกันข้าม ของเหลวสีเข้ม เช่น โคล่าและน้ำอัดลมอาจต้องใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ที่แตกต่างออกไป

ความหนาของผนังขวด PET: ความหนาของผนังขวด PET จะแตกต่างกันไปตามเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ขวดน้ำดื่มมักจะมีผนังที่บางกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มอัดลมและขวดน้ำอัดลม แบรนด์ควรเลือกเลเซอร์ที่สามารถเขียนโค้ดขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างของขวด

ปริมาณ PET รีไซเคิล: เปอร์เซ็นต์ของ PET รีไซเคิลที่ใช้ในการผลิตขวดอาจส่งผลต่อการเข้ารหัสด้วยเลเซอร์ สิ่งเจือปนใน PET รีไซเคิลอาจส่งผลต่อความสามารถของวัสดุในการดูดซับความยาวคลื่นเฉพาะของเลเซอร์บางประเภท ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของรหัส

การพิมพ์บนฝาขวด การพิมพ์บนฝาขวดโดยตรงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับแบรนด์ในการถ่ายทอดข้อมูลที่จำเป็น การสร้างแบรนด์ และแม้แต่รหัสที่เครื่องอ่านได้บนผลิตภัณฑ์ของตน เมื่อเลือกโซลูชันการพิมพ์สำหรับฝาขวด แบรนด์ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

วัสดุฝา: วัสดุของฝาขวดถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ เนื่องจากหมึกและเลเซอร์ที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับพลาสติกประเภทต่าง ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับวัสดุฝาที่ใช้ในการผลิต

สีของฝา: ความแตกต่างระหว่างฝาขวดและรหัสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความชัดเจน ส่งผลต่อการเลือกประเภทหมึกและความเหมาะสมของเทคโนโลยีเลเซอร์ต่าง ๆ แบรนด์ควรเลือกหมึกหรือเลเซอร์ที่ให้คอนทราสต์สูงเพื่อโค้ดที่ชัดเจนและอ่านง่าย

ข้อกำหนดของรหัส: แบรนด์ต่าง ๆ อาจจำเป็นต้องพิมพ์บาร์โค้ดชนิดแท่ง บาร์โค้ด 2D ที่สแกนได้ หรือข้อมูลอื่น ๆ บนฝาขวด สิ่งนี้จะส่งผลต่อการเลือกใช้หมึกความละเอียดสูงหรือโซลูชันการเข้ารหัสด้วยเลเซอร์เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการเข้ารหัสเฉพาะ

ขั้นตอนการพิมพ์หรือการทำเครื่องหมายเลขรหัส: ขั้นตอนการพิมพ์เลขรหัสบนฝาขวดก็ถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเช่นกัน แม้ว่าการเขียนโค้ด Loose Cap จะค่อนข้างง่าย แต่แบรนด์ที่มีสายการผลิตที่ต้องใช้การเข้ารหัส Cap หลังการเติมจะต้องใช้โซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าการเขียนโค้ดถูกต้องและมีคุณภาพสูง

แบรนด์ควรประเมินปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อเลือกโซลูชันการพิมพ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฝาขวด โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

แม่พิมพ์เป่าขวดที่มีตราสินค้า

การจัดการตราสินค้าบนขวดไร้ฉลากถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับแบรนด์ที่มุ่งรักษาการจดจำผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ของแบรนด์ มีหลายทางเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์จะถูกเก็บรักษาไว้บนขวดที่ไม่มีฉลาก:

การพิมพ์เลขรหัสด้วยเลเซอร์บนบรรจุภัณฑ์: แบรนด์ต่าง ๆ สามารถใช้การเข้ารหัสด้วยเลเซอร์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อรวมองค์ประกอบตราสินค้า เช่น โลโก้และข้อความไว้บนตัวขวดได้โดยตรง ช่วยให้พวกเขารักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ป้ายกำกับภายนอก

ฝาขวด: สามารถแสดงตราสินค้าบนฝาขวด โดยมีตัวเลือกสำหรับโลโก้ ข้อความ และรหัสที่เครื่องอ่านได้ แนวทางนี้ให้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการสร้างแบรนด์และข้อมูล

การเป่าขึ้นรูป: แบรนด์ต่าง ๆ สามารถรวมรูปทรงและโลโก้ของตราสินค้าเข้ากับการออกแบบขวดในระหว่างกระบวนการเป่าขึ้นรูป วิธีการนี้ช่วยให้สามารถออกแบบขวดให้มีเอกลักษณ์และสะดุดตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ได้

แต่ละวิธีการเหล่านี้ช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นในการรักษาตราสินค้าในขณะที่เปลี่ยนมาใช้ขวดไร้ฉลาก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนและทำให้กระบวนการรีไซเคิลง่ายขึ้น แบรนด์ควรเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับความต้องการในการสร้างแบรนด์ของตนมากที่สุด และสอดคล้องกับกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์โดยรวม

ระบบการติดฉลากสำหรับขวดไร้ฉลาก: สิ่งที่คุณต้องรู้ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการทำเครื่องหมายขวด PET ไร้ฉลากถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งควรสอดคล้องกับข้อกำหนดและเป้าหมายเฉพาะของแบรนด์ เนื่องจากไม่มีโซลูชันที่เหมาะกับทุกคน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารือเกี่ยวกับความต้องการและความชอบของคุณกับพันธมิตรด้านการเขียนโค้ดและการทำเครื่องหมายเพื่อพัฒนาโซลูชันตามความต้องการ

ที่มา: https://www.ptasia-blog.com/post/labelless

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า