“Green Product” ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ แก้ไขวิกฤตขยะล้นประเทศ

“Green Product” ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ แก้ไขวิกฤตขยะล้นประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

Green Packaging คือ นวัตกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์หรือเรียกอีกอย่างว่า “บรรจุภัณฑ์สีเขียว” ซึ่งแทนความหมายของความเป็นธรรมชาติรวมไปถึงวัตถุดิบหรือวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งบรรจุภัณฑ์แบบ Green Packaging เกิดจากการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งในประเทศไทยเราก็ตระหนักถึงการประดิษฐ์วัสดุมาทดแทนพลาสติก โฟม ด้วยบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากกระดาษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

คุณสมบัติของ Green Product

การจะเรียกผลิตภัณฑ์ซัก 1 ชิ้นว่าเป็น Green Product ผลิตภัณฑ์นั้นควรประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

  1. จะเป็น Green Product ต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การออกแบบ Green Product จะยึดตามหลัก 4R คือ Reduce (ลดปริมาณของเสียได้), Reuse (ใช้ซ้ำได้), Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่ได้) และ Repair (ซ่อมแซมได้) เริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุตั้งต้นสำหรับการผลิต ต้องเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมระหว่างการใช้งาน รวมไปถึงสามารถกำจัดซากได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เรียกง่าย ๆ ว่าต้องเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสารเคมีหรือก่อให้เกิดมลภาวะในภายหลัง
  2. Green Product ควรมาจากกระบวนการผลิตที่ปล่อยมลพิษน้อยที่สุด กระบวนการผลิต Green Product จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลภาวะ ขั้นตอนการผลิตต้องไม่เปลืองพลังงานหรือใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตสินค้าอื่นทั่วไป รวมถึงไม่ปล่อยสารเคมีหรือปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติ เช่น การผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก หรือการผลิตที่ไม่ทำให้เกิดการปล่อยสารเคมีลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น
  3. Green Product ต้องสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก Green Product ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนาน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เรื่อย ๆ รวมไปถึงสามารถนำไป Recycle เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้

Green Product มีอะไรบ้าง?

Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียว มีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น

Green Product ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก ที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ อย่างชานอ้อย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ โดยไม่ทิ้งมลพิษหรือสารเคมี มีให้เลือกทั้งแบบกล่อง จาน ชาม แก้วน้ำ และหลอด รวมถึงถุงจากมันสำปะหลังที่ใช้แทนถุงพลาสติกได้เป็นอย่างดี ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่เหมาะกับธุรกิจร้านอาหารหรือบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารชั่วคราว นอกจากนั้น ยังมีกระดาษสำหรับงานพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร ที่ผลิตจากเยื่ออีโค่ไฟเบอร์ แทนการใช้เยื่อจากต้นไม้ ก็ถือเป็น Green Product ในแง่ของการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอย่างการตัดต้นไม้นั่นเอง

Green Product ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า กระบอกน้ำ-แก้วน้ำแบบพกพา และกล่องข้าวทัพเพอร์แวร์ ผลิตภัณฑ์สีเขียวในกลุ่มนี้ ตอบโจทย์ความรักษ์โลกในเรื่องของการลดใช้พลาสติก ทั้งถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก รวมไปถึงเหล่ากล่องโฟม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้จะลำบากที่ต้องพกพาไปไหนต่อไหน แต่รับรองว่าช่วยลดพลาสติกอย่างได้ผลแน่นอน

Green Product ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน สังเกตได้จากฉลากประหยัดไฟ, รถยนตร์พลังงานแสงอาทิตย์ / รถยนต์ Eco (Eco Car) / รถยนตร์ Hybrid, อาคาร / บ้าน /ที่พักอาศัย ที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ออกแบบให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือออกแบบให้รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ เพื่อประหยัดไฟ เป็นต้น

ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น กระแสรณรงค์เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก เพราะนานาประเทศต่างก็พบเจอกับภัยพิบัติร้ายแรงทางธรรมชาติ จึงอยากเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวแทนการใช้พลาสติก Single use อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเก่า แต่เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต

Green Packaging คือ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

กล่าวถึง Green Packaging ความหมายโดยเข้าใจง่ายเลยก็คือ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ อาทิเช่น ภาชนะที่ทำมาจากชานอ้อย บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหารที่ผลิตมาจากเยื่อใยกระดาษจากธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆใช้ได้กับทั้งอาหารร้อนและเย็น ซึ่งเรียกได้ว่า Green Packaging เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตมาเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกและโฟม สามารถนำเข้าไมโครเวฟ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

เรียกได้ว่า Green Packaging เป็นบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้และต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่ต้องสงสัย จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์และการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้มีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกมากมาย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น

  • กล่องกระดาษใส่อาหาร เช่น กล่องไฮบริด กล่องกระดาษไดคัทใส่ไก่ทอด ใส่หมูทอด
  • กล่องพิซซ่า กล่อง Food Delivery ที่เป็นกระดาษ
  • กระดาษรองอาหาร
  • แก้วกระดาษ หลอดกระดาษ
  • ถ้วยกระดาษ ชามกระดาษ ชามกระดาษ ช้อน-ส้อมไม้

Green Packaging ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างไร

เรื่องของขั้นตอนการผลิตการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพราะอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้วัตถุดิบในขั้นตอนการผลิตที่ทำจากโฟม หรือ พลาสติก ทุกไลน์ของการผลิตล้วนมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมไปถึงเรื่องของการปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ จึงทำให้การผลิตมีการสร้างมลพิษเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

เรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบ Green Packaging บรรจุภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติดีต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบกอบการ เหมาะกับการเลือกใช้เพราะเมื่อทิ้งเป็นขยะสามารถย่อยดีกว่าการใช้พลาสติก ขั้นตอนในการผลิตมีการสร้างมลพิษที่น้อยกว่าพลาสติก หรือโฟมเหมาะในการบรรจุอาหารนอกจากเรื่องของขยะมลพิษแล้ว ยังมีเรื่องของสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาชนะพลาสติก หรือโฟม ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันหันมาใส่ใจ มีการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกกันมากขึ้น

ดังนั้นการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์แบบ Green Packaging จึงถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์จะเห็นได้ชัดเลยอย่างการที่ผู้คนหันมาเลือกใช้กล่องกระดาษ ถุงกระดาษแทนบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมหรือพลาสติก ซึ่งส่งผลทำให้ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับขยะที่ย่อยสลายได้ยาก การเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม ดังนั้นการหันมาใส่ใจธรรมชาติ ด้วยการเลือกใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติจึงเป็นตัวเลือกที่ดี

ที่มา: https://www.ofm.co.th/blog/green-product-2/
https://thaifoodpackaging.com/blog/what-green-packaging/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า