ความต้องการรูปแบบใหม่ “อาหารปลอดภัย” มาคู่ “สิ่งแวดล้อม”

ความต้องการรูปแบบใหม่ “อาหารปลอดภัย” มาคู่ “สิ่งแวดล้อม”

งานวิจัยผู้บริโภคปี 2563 ภายใต้สถานการณ์โควิด19 ของเต็ดตรา แพ้ค ร่วมกับอิปซอส (Ipsos)

• 2 ใน 3 ของผู้บริโภคเห็นว่าความปลอดภัยทางอาหารคือประเด็นหลักของสังคม
• ประเด็นสิ่งแวดล้อมยังเป็นความวิตกกังวลหลักของโลก นอกเหนือจากเรื่องโควิด-19
• ผู้บริโภค 77% ทั่วโลกเห็นว่า ขยะอาหารกำลังเป็นปัญหาสำคัญ

สถานการณ์โควิด-19 คือ “ภัยคุกคามที่แท้จริง” และในขณะเดียวกันความวิตกกังวล “เรื่องสิ่งแวดล้อม” ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด ก่อให้เกิดความย้อนแย้งในวิธีคิดของผู้บริโภค เมื่อพวกเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำรงชีวิต นั่นคือ อาหารที่ปลอดภัย กับการใส่ใจเรื่องความยั่งยืนของโลกที่เราอาศัยอยู่

งานวิจัยผู้บริโภคปี 2563 ของเต็ดตรา แพ้ค เผยว่าวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญระหว่างความปลอดภัยทางอาหาร และการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โควิด19 ระบุ 2 ใน 3 ของผู้บริโภคเห็นว่า “ความปลอดภัยทางอาหาร” เป็นประเด็นหลักของสังคม และ “สิ่งแวดล้อม” ยังเป็นความวิตกกังวลหลักของโลก ขณะที่ ผู้บริโภค 77% ทั่วโลก เห็นว่า “ขยะอาหาร” กำลังเป็นปัญหาสำคัญ

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นระบบการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดเผยงานวิจัยระดับนานาชาติซึ่งดำเนินการร่วมกับอิปซอส (Ipsos) แสดงให้เห็นว่า “ความปลอดภัยทางอาหาร” กำลังเป็นประเด็นหลักของสังคม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่า สถานการณ์โควิด-19 คือ “ภัยคุกคามที่แท้จริง” และในขณะเดียวกันความวิตกกังวล “เรื่องสิ่งแวดล้อม” ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด ก่อให้เกิดความย้อนแย้งในวิธีคิดของผู้บริโภค เมื่อพวกเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำรงชีวิต นั่นคือ อาหารที่ปลอดภัย กับการใส่ใจเรื่องความยั่งยืนของโลกที่เราอาศัยอยู่

รายงานเต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ จัดทำเป็นฉบับที่ 13 ในปีนี้ ชี้ว่าทั่วโลกมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารและการจัดหาอาหารในอนาคต 40% เพิ่มขึ้นจาก 30% ในปี 2562 นอกจากนี้ ผู้บริโภคมากกว่า 50% ยังเชื่อว่าการยกระดับความปลอดภัยทางอาหารเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และยังคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่บริษัทผู้ผลิตจำเป็นต้องจัดการแก้ปัญหาตั้งแต่วันนี้และในอนาคต งานวิจัยครั้งนี้ยังระบุว่า สุขภาพมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับประเด็นความปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยผู้บริโภค 2 ใน 3 กล่าวว่า “การมีสุขภาพที่ดี คือความปลอดภัยของชีวิต” และผู้บริโภค 60% ทั่วโลก ยังกล่าวว่าพวกเขารู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขาซื้อว่าถูกสุขอนามัยหรือปลอดภัยหรือไม่

เมื่อถามผู้บริโภคว่า “บรรจุภัณฑ์” ควรมีคุณสมบัติข้อใดเป็นหลัก พวกเขาต่างชี้ว่าการรับประกันอาหารปลอดภัยคือหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ และยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในระบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลถึงความปลอดภัยทางอาหาร โดยผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ยังกล่าวว่า “การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” คือหนึ่งในประเด็นหลักที่แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มต้องใส่ใจทั้งในวันนี้และวันหน้า

รายงานเต็ดตรา แพ้ค 2563 ยังเน้น “เรื่องขยะอาหาร” ที่กำลังเป็นประเด็นร้อน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 3 ใน 4 ที่เห็นว่าเรื่องนี้น่าวิตกกังวล ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อห่วงโซ่อุปทานกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักว่า ขยะอาหารกำลังกลายเป็นปัญหาเร่งด่วน โดยมีแนวโน้มว่าความวิตกกังวลนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเราจำเป็นต้องจัดหาอาหารให้ประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริโภคยังบอกด้วยว่าการลดขยะอาหารถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งที่พวกเขาสามารถสนับสนุนได้ และยังเป็นปัญหาสำคัญที่สุด 1 ใน 3 เรื่องสำหรับบริษัทผู้ผลิต แต่ความสับสนกับข้อมูลบนฉลากยังคงเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ จึงเป็นโอกาสสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารข้อมูลให้ดีกว่าเดิม

“รายงานฉบับนี้แสดงถึงความต้องการรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค นวัตกรรมที่ผู้บริโภคต้องการเป็นอันดับแรกในวันนี้คือสิ่งที่สามารถถนอมอาหารให้ปลอดภัยได้ยาวนานขึ้น และหลีกเลี่ยงการสร้างขยะไปพร้อมกับการรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร” นายสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “สิ่งสำคัญอันดับต่อมาคือ ระบบแจ้งวันหมดอายุอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาขยะเศษอาหาร นับเป็นเรื่องน่าสนใจว่าแม้การแพร่ระบาดได้เปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันอย่างมหาศาล แต่ผู้บริโภคยังคงชื่นชอบบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายที่ยืนยันได้ว่านำกลับไปรีไซเคิลได้”

รายงานนำเสนอข้อสรุปว่า ไม่มีโอกาสใดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว ในการเริ่มพูดคุยถกประเด็นกันในวงกว้างถึงเรื่องความยั่งยืนและบทบาทของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต โดยบริษัทต่าง ๆ สามารถแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อปัญหาสองเรื่องนี้และนำเสนอวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ระหว่างความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ปะทุขึ้นจากสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน

ที่มา: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000133122
เครดิตภาพประกอบ: https://www.tetrapak.com/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า