งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชั้น 1
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การอ่านกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจ” โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งได้ยกตัวอย่าง หนังสือที่สามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เช่น หนังสือเรื่อง เจ้าชายน้อย ที่มี

  • ความฝัน
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • คิดนอกกรอบ, สร้างความแตกต่าง ï ทุกอย่างเป็นไปได้

หลังจากจบการบรรยายพิเศษเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการจับสลากตำแหน่งบู๊ธ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี