BPK Printing 40 ปีจากรุ่นสู่… รุ่น มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์

BPK Printing 40 ปี จากรุ่น… สู่รุ่น
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์

การนําเสนอสินค้าทุกวันนี้ นอกเหนือจากคุณภาพและความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนแล้ว ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการสู่ตลาด ก็ถือเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในยุคที่ต้องแข่งขันกับเวลาอย่างมาก การพิมพ์ฉลากสินค้า (Label Printing) เป็นอีกหนึ่ง อุตสาหกรรมที่มีความต้องการและเติบโตสูง “EPSON” ผู้นําด้านการพิมพ์ดิจิตอลอิงค์เจ็ทได้พัฒนาเครื่องพิมพ์ EPSON SurePress L-4533AW ออกสู่ตลาดเพื่อรองรับการพิมพ์ฉลากระบบม้วน ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ฐานน้ํา ทําให้งานพิมพ์ที่ได้มีความละเอียดสูง สามารถกันน้ํา และทนแสงแดดได้ดี นอกจากนี้เนื้อหมึกยังมีความบาง เมื่อสัมผัสจะมีความเรียบใกล้เคียงงานพิมพ์จากระบบ Conventional

“WIDER GAMUT” ขอบเขตสีที่กว้างขึ้นด้วย CMYKOGW ทําให้สามารถครอบคลุมสี Spot Colors ได้มากขึ้น Uncoated Black ink ช่วยทําให้งานสีดํา มีความดําสนิทมากขึ้น และ White ink หมึกพิมพ์สีขาว ที่ช่วยให้พิมพ์งานบนวัสดุได้หลากหลาย เช่น วัสดุใส (Clear) วัสดุสีทึบ (Colored) วัสดุเมทัลไลซ์ (Metalised) สามารถพิมพ์สีขาวรองพื้น หรือพิมพ์ขาวทับด้านบนได้เพื่อเพิ่มความแตกต่างของงาน

รอบรับวัสดุพิมพ์หน้ากว้างตั้งแต่ 80-334 มม. หลากหลายชนิดที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมกว่า 80% เช่น สติกเกอร์กระดาษ, PP, PE, PET, PETG, PVC, BOPP และวัสดุอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จํากัด โรงพิมพ์ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 40 ปี จึงตัดสินใจเลือกเครื่องพิมพ์ EPSON SurePress L-4533AW เข้ามาเสริมศักยภาพในการผลิตงานฉลาก

บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จํากัด เริ่มแรกใช้ชื่อว่า บางปะแก้วการพิมพ์ โดยคุณอลงกรณ์ และ คุณวิชิต ร่วมกันก่อตั้ง ปัจจุบันสืบทอดเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว โดยการบริหารของ “ดร.ชิณญ์ ทรงอมรสิริ” ผู้จบปริญญาตรี การตลาด (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมดีกรีรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด ระดับประเทศ (J-MAT) ปริญญาโทการตลาด (MIM) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกด้านพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามด้วยปริญญาโททางด้านการพิมพ์ เพิ่มเติมอีกใบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขณะที่เรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์อยู่นั้น ได้ทํางานเป็นพนักงานขายในบริษัทเอกชนอยู่ 7 ปี

ปัจจุบัน ดร.ชิณญ์ เป็นผู้บริหารด้านการตลาด โดยมีคุณวิชิต (คุณอา) คอยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ และคุณภัครมล (พี่สาว) และคุณอัครภาค (พี่เขย) เป็นผู้ดูแลงานภายในโรงงานและการผลิต ด้วยทีมงานที่ลงตัวทําให้โรงพิมพ์ บีทีเค พริ้นติ้ง เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ขยายอาคารเป็นตึกแถวรวม 10 คูหา และขณะนี้กําลังก่อสร้าง โรงงานใหม่ย่านทุ่งครุบนพื้นที่ 3.5 ไร่ ด้วยมูลค่าเกือบร้อยล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2563 การก่อสร้างได้ลุล่วงไปกว่า 80% แล้ว

ดร.ชิณณ์ ทรงอมรสิริ กล่าวว่า “จากเดิมโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รองรับงานพิมพ์ทั้งระบบออฟเซ็ทแผ่น ดิจิตอลแผ่น และอิงค์เจ็ทอยู่แล้ว แต่มีทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ ติดต่อเข้ามาเพื่อจะสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ม้วน ซึ่งในขณะนั้นทางโรงพิมพ์ไม่สามารถให้บริการได้ และการจะส่งงานต่อยังโรงพิมพ์พันธมิตรทํางานให้ ก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์และการบริการเป็นเรื่องที่ทางโรงพิมพ์ให้ความสําคัญมาก เพราะเป็นหัวใจหลักของโรงพิมพ์ของเรา ดังนั้นเพื่อรองรับงานลูกค้าได้ตามปณิธานของ โรงพิมพ์ในการเป็น One-Stop Printing Services เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้ ทางโรงพิมพ์ บีทีเค พริ้นติ้ง จึงตัดสินใจเลือกเครื่องพิมพ์ EPSON SurePress L-4533AW เข้ามายกระดับความสามารถขึ้นอีกขั้น ในการผลิตงานฉลากเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ สติ๊กเกอร์ม้วน”

ก่อนหน้านี้ ดร.ชิณญ์ พิจารณาเครื่องพิมพ์ ระบบม้วนหลายแบรนด์-หลายรุ่น ซึ่งแต่ละเครื่องมีข้อได้เปรียบและข้อจํากัดแตกต่างกันไป แต่ที่สุดแล้ว ดร.ชิณญ์ ได้เลือกเครื่องพิมพ์ EPSON SurePress L-4533AW เนื่องจาก

  • มั่นใจในแบรนด์ EPSON ที่มีชื่อเสียงในระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ท และคุณภาพสีที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ผู้จัดการระดับภูมิภาคจากสิงคโปร์เข้ามาให้คําแนะนํา ดูลักษณะงานของทางโรงพิมพ์ และแนะนําความเหมาะสมอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับโรงพิมพ์ เพื่อสามารถเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้า
  • มั่นใจในทีมงาน บริษัท เมเจอร์ พอยท์ จํากัด โดย คุณทรงกลด มานะกิจจานนท์ และทีมงานขาย ที่เข้ามาแนะนําเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เป็นอย่างดี แสดง ถึงศักยภาพในการบริการหลังการขาย และทีมบริการ ทีมช่างซัพพอร์ทที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อได้อย่างรัดกุม กระทั่งหลังการขายยังมีการติดตามดูแลการใช้งานเครื่อง และการตลาดให้อย่างต่อเนื่อง
โรงงานใหม่ย่านทุ่งครุ ก่อสร้างไปกว่า 80% แล้ว

ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องพิมพ์ EPSON SurePress L-4533AW ผนวกกับทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท เมเจอร์ พอยท์ จํากัด ทําให้บัดนี้ โรงพิมพ์ บีทีเค พริ้นติ้ง สามารถผลิตงานฉลากคุณภาพ เพื่อบริการผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในอนาคตหากธุรกิจงานพิมพ์ม้วนนี้ ประสบความสําเร็จดังที่คาดหวังไว้ โรงงานใหม่ที่ทุ่งครุ จะเป็นฐานการผลิตงานพิมพ์ระบบม้วนอย่างเต็มตัวอีกด้วย

“การพิมพ์ฉลากระบบดิจิทัล” จึงเป็นทางออกให้กับโรงพิมพ์ฉลากในยุคปัจจุบัน เพราะสามารถช่วยโรงพิมพ์ฉลากจัดการกับปัจจัยหลักอย่างน้อย 5 ประการ

  1. เตรียมพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ระบบพิมพ์ดิจิทัลไม่ต้องใช้เพลทแม่พิมพ์ สามารถใช้ไฟล์งานที่ออกแบบจากคอมพิวเตอร์ส่งตรงไปยังเครื่องพิมพ์ และได้ฉลากสมจริงตามต้องการ รองรับงานที่ต้องการความเร่งด่วน
  2. คุณภาพงานพิมพ์สูง สามารถใช้ร่วมกับวัสดุที่มีในท้องตลาด คล่องตัวในการทําตัวอย่างและการปรู๊ฟสีบนวัสดุแบบเดียวกับที่ลูกค้าต้องการ
  3. ต้นทุนที่ได้เปรียบและแข่งขันได้ (Competitive Price) ไม่มีค่าใช้จ่ายการทําเพลท ไม่ต้องเก็บเพลทหลังการใช้งาน ลดเวลาตั้งเครื่อง รวมถึงยังลดต้นทุน ของเสียจากการตั้งเครื่อง (Set up waste) อีกด้วย
  4. รับงานจํานวนน้อยได้อย่างคุ้มค่า (Short-run jobs) ซึ่งมักมีงานประเภทนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน
  5. งานพิมพ์ข้อมูลแบบแปรเปลี่ยน (Variable Data Printing) เช่น ฉลากสินค้าที่มีหลากหลายรสชาติ สินค้าเพื่อการสะสม (Limited Edition Collections) หรือ สินค้าที่มีชื่อ ข้อความ และตัวเลขผันแปรตามความจําเพาะ ก็สามารถพิมพ์ได้โดยง่าย

ปัจจุบัน บริษัท เมเจอร์ พอยท์ จํากัด เป็นตัว แทนจําหน่ายเครื่องพิมพ์ฉลาก “EPSON Digital Label เครื่องพิมพ์ LED UV INKJET” สําหรับงานอุตสาหกรรมป้ายโฆษณา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงเครื่องจักรสําหรับงานหลังพิมพ์ อาทิเช่น เครื่องตัดดิจิทัลแผ่น-ม้วน เครื่องติดเทปกาว 2 หน้า กึ่งอัตโนมัติ เครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสูญญากาศ (Vacuum Forming) เครื่องมือวัดและตรวจสอบ คุณภาพสี และอื่นๆ

ด้วยความเชี่ยวชาญระบบดิจิทัลมานานมากกว่า 10 ปี ทาง บริษัท เมเจอร์ พอยท์ จํากัด มีความตั้งใจสรรหาสินค้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้า โดยเราคัดเลือกสินค้าคุณภาพสูง (Quality) ให้ความสําคัญเรื่องความเสถียรของสินค้า (Reliability) ตอบสนองด้วยความรวดเร็ว (Speed) ในราคาที่สามารถลงทุนและแข่งขันในตลาดได้

บริษัท เมเจอร์ พอยท์ จํากัด
ธีรวุฒิ อมรรัตนานุกูล (boyd)
M. +66 (0) 89-606-6651
E. theerawut.a@majorpoint.co.th
T. +66 (0) 2432-3935-6
5/20 Soi Teintalay 10, Samaedam, Bangkhuntein, Bangkok 10150 Thailand.

www.majorpoint.co.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า