สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมส่งมอบตําแหน่ง ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

ส่งมอบตําแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

จาก คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (ประธานชมรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย) ให้กับ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมส่งมอบตําแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จาก คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (ประธานชมรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย) ให้กับ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมการพิมพ์ไทย

โดยปกติแล้วสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จะเรียนเชิญสมาชิกจากสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน รวมไปถึงร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และส่งมอบตำแหน่งในวันการพิมพ์ไทย วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลให้งดกิจกรรมดังกล่าวในปี 2563

 

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมส่งมอบตําแหน่ง ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์