กฤตบุญ ชินประสิทธิผล บริษัท สยามกมลเอก จำกัด

กฤตบุญ ชินประสิทธิผล
บริษัท สยามกมลเอก จำกัด

กฤตบุญ ชินประสิทธิผล หรือ ตี๋ แต่เพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมชอบเรียก คิม มาจากชื่อจริงเก่า เลยติดปากมาโดยตลอด มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตรชายคนกลางของ นายสามารถ ชินประสิทธิผล และนางอัญชลี เสริมพรวิวัฒน์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรี – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) และ ปริญญาโท – MBA, International University of Japan

ความเป็นมาของบริษัท

ในปี พ.ศ. 2527 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวัฒนาเปเปอร์ โดยเริ่มธุรกิจรับจ้างตัดกระดาษ และได้รับความเมตตาจากผู้มีพระคุณซึ่งคุณพ่อคุณแม่เคยได้ร่วมงานก่อนหน้าให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อสินค้ากระดาษ ต่อมาได้เริ่มทำการค้าปลีก – ส่งทั้งที่เป็นสินค้าในประเทศและต่างประเทศให้กับโรงพิมพ์และร้านเครื่องเขียนทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จากนั้น ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน ได้ก่อตั้ง บริษัท สยามกมลเอก จำกัด เพื่อจำหน่ายสินค้าปลีก-ส่งกระดาษเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตการ์ด กระดาษกล่องแป้ง และอื่น ๆ เป็นต้น รวมทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษในประเทศ และนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเรามุ่งเน้นถึงการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในคุณภาพสินค้าและการบริการที่รวดเร็ว

จุดเริ่มต้นการทำงาน และหน้าที่รับผิดชอบ

ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมได้มีโอกาสติดตามคุณแม่เข้าประชุมเอเย่นต์ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน) และได้ไปพบลูกค้าเนื่องในวาระและเทศกาลต่าง ๆ ทำให้มีโอกาสได้พบปะผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่าน หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้าง เช่น การออกไปพบลูกค้า หรือการออกงานสังคมเพื่อพบปะลูกค้า เป็นต้น ซึ่งในช่วงระหว่างเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท ผมยังได้มีโอกาสช่วยงานด้านบัญชีภายในบริษัท หลังจากจบการศึกษาปริญญาโท ผมไปเริ่มทำงานกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม Ernst & Young) ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance Improvement) จึงได้มีโอกาสศึกษามุมมองธุรกิจของผู้บริหาร และกระบวนการทำงานต่าง ๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำคำชี้แนะที่ได้รับจากการทำงานของเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ร่วมงานกันนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของที่บ้าน

ในปี 2557 ได้เข้ามาทำงานของธุรกิจที่บ้านโดยเริ่มจากการเป็นผู้ช่วย โดยต้องเรียนรู้ทุกๆ ด้าน และได้สนิทกับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ทำงานด้วยกัน โดยปัจจุบันมีหน้าที่ดูแลการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งเป็นหลัก

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน และแนวทางแก้ไข

คิดว่าหลัก ๆ คือ การสื่อสาร ประกอบด้วย การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การสื่อสารภายในองค์กร ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่โดยส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นความต่างของอายุและประสบการณ์ ทุกคนล้วนมีจุดยืนและความคิดตัวเอง อย่างแรกที่ผมทำคือการทำงานตามในสิ่งที่พวกท่านทำอยู่ และคอยหาจุดโอกาสที่สามารถนำมาปรับปรุงมาเสนอแก้ไข โดยคำนึงถึงจุดเล็ก ๆ และภาพรวมทั้งหมด แม้เราจะมีการถกเถียงกันบ้าง แต่สุดท้ายเราก็เปิดใจยอมรับบนเหตุและผล และหาทางออกของปัญหานั้น ๆ ให้ได้ผลที่ดีที่สุด

การสื่อสารภายนอกองค์กร ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า บางครั้งมีความเข้าใจผิดทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือข้อท้วงติงจากทางลูกค้าบ้าง เราได้นำข้อเสนอต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข และทำความเข้าใจกับพนักงานที่ให้บริการกับลูกค้าให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการของเรา

แนวคิดหรือคติในการทำงาน

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เมื่อวานคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วล้วนมีข้อดีเสมอ เรานำข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงให้เราปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันคือที่คำนึงถึงมากที่สุด ปัจจุบันทุกก้าวที่เราเดินที่เราทำงานและทุ่มเทไป ทั้งกับคนในครอบครัว คนในองค์กร รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า ล้วนสำคัญกับการเติบโตของบริษัท และความมั่นคงและยั่งยืนของทุกคนในบริษัท วันพรุ่งนี้ หรืออนาคต คือสิ่งที่เราคาดเดาได้ยากแต่เราประมาณการได้บางส่วน หากวันนี้เราทำได้ดีผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมา

มุมมองอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

คงอดพูดถึง digital disruption ไม่ได้ เพราะมีผลถึงอุตสาหกรรมการพิมพ์ของพวกเรา ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ digital disruption ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์บางอย่างลดลงไปมาก เช่น นิตยสาร วารสาร เป็นต้น คนเริ่มปรับการอ่านจากแบบหนังสือ เป็นอ่านบนสื่อดิจิตอล แต่ผมเชื่อว่าผู้บริโภคหลาย ๆ คน ก็ยังคงชอบอ่านหนังสือที่เป็นรูปเล่ม เนื่องจากกลิ่นอายของการสัมผัส การได้อ่านหนังสือที่เป็นหนังสือ รวมทั้งรักษาสุขภาพสายตาของเรา

ในส่วนของด้านบรรจุภัณฑ์ digital disruption ก็ทำให้การขนส่งดีขึ้น ผู้คนใช้กล่องมากขึ้น ทำให้การเติมโตในส่วนนี้ยังคงเติบโตเนื่อง และเนื่องจากการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ร้านค้าหรือผู้ซื้อเองตระหนักถึงความสำคัญ ทางอุตสาหกรรมการพิมพ์เองก็ต้องนำนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม หรือกระดาษสำหรับการบรรจุอาหาร รวมถึงกระดาษที่สามารถทนความร้อนได้ มาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ทุกอุตสาหกรรมล้วนมีการเปลี่ยนแปลง แต่เราจะหยุดเดินไม่ได้ เราต้องหมั่นสร้างองค์กรให้มั่งคง และหานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการในตลาดในปัจจุบันให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

เข้ามาเป็นสมาชิก Young Printer ได้อย่างไร

ได้รับการชักชวนจากเพื่อนสมัยเรียนเอแบค คุณชวนินทร์ จากบริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จำกัด ให้ลองสมัครสมาชิกสมาคมการพิมพ์ เพื่อเข้าไปเรียนรู้มุมมองอุตสาหกรรมด้านการพิมพ์มากยิ่งขึ้น

หน้าที่และบทบาทใน YPG

ได้รับหน้าที่เป็นปฏิคม ช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ให้กับสมาชิกปัจจุบันของสมาคมการพิมพ์ และผู้สนใจในอุตสาหกรรมการพิมพ์

สิ่งที่ได้รับจากการมาเป็นสมาชิก YPG

ความรู้ ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์มากยิ่งขึ้น เช่น กระบวนการการพิมพ์ ลักษณะของกระบวนการนั้น ๆ ความหลากหลายเทคนิคในการพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในกระบวนการ เป็นต้น พร้อมทั้งได้เรียนรู้มุมมองของสมาชิกผู้เป็นทายาทโรงพิมพ์ในทิศทางการพิมพ์ในอนาคต และรวมไปถึงการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมชมโรงงานและ กิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคม

มิตรภาพ ทำให้เราได้พบเจอเพื่อน ๆ มากขึ้น หลังจากกลับเข้ามาทำงานที่บ้าน ทำให้เรามีโอกาสพบเพื่อนใหม่น้อยลง การได้มาเป็นสมาชิกทำให้ผมได้พบเจอคนใหม่ ๆ และได้แลกเปลี่ยนความคิดทั้งทางด้านธุรกิจ และประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เราพบเจอ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า