งานเลี้ยงสังสรรค์คณะผู้ร่วมงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

งานเลี้ยงสังสรรค์คณะผู้ร่วมงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก

สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย โดยมีคุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธ์ – นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับ และพูดคุยเพื่อหารือในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ร้านอาหารครัวเจ๊พัชร

หลังจากนั้น วันที่ 14 มีนาคม 2563 คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมฯ, คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ – ที่ปรึกษาฯ, คุณภาสกร วงศ์ชนะชัย – ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานเลี้ยงขอบคุณสมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ และคณะผู้ร่วมงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ เพื่อขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทยด้วยดีเสมอมา

บรรยากาศภายในงานเลี้ยงทั้งสองวันเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงจากเครื่องเล่นคาราโอเกะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน ณ ร้านอาหารบ้านริมน้ำ จ.เชียงใหม่