สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.วชิระภูเก็ต สู้ภัย COVID-19

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.วชิระภูเก็ต สู้ภัย COVID-19

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

อาจารย์มานิตย์ กมลสุวรรณ – นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต และคุณภัทรา คุณวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทนสะพานบุญส่งมอบ เครื่องช่วยหายใจความดันบวกสองระดับ (BPAP) รุ่น Philips Respironics BPAP A40 สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มูลค่า 1,000,00 บาท จำนวน 4 เครื่อง มาจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVD-19

โดยมี คุณพรมพร เหลืองหิรัญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ออมนิแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว รับมอบแทน เพื่อเตรียมนำเครื่องส่งไปที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในลำดับต่อไป