การประชุมหารือเพื่อคัดเลือกเป็นสถานที่ สำหรับประเมินคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

การประชุมหารือเพื่อคัดเลือกเป็นสถานที่ สำหรับประเมินคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

สมาคมการพิมพ์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเพื่อหารือในการคัดเลือกเป็นสถานที่สำหรับประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยมีนางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม – รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้มีการตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ ทั้งห้องสอบภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี รวมถึงการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ, งบประมาณโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ ในบางส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ให้มีความพร้อมในการเป็นสถานที่สำหรับประเมิน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี