การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
Grand Howard ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด

คณะกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน”

โดยได้เรียนเชิญคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรพิเศษร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม Grand Howard ชั้น 5 โรงแรม แกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญนคร