เสวนา บอกเล่าเก้าสิบ OTOP และ SMEs

เสวนา บอกเล่าเก้าสิบ OTOP และ SMEs

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา (ชั้น 5) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 ซอย 15

ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และชมรมรมนวัตกรรมการพิมพ์ ร่วมมือกันจัดกิจกรรม สานเสวนา Print Talk ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “บอกเล่าเก้าสิบ OTOP และ SMEs” โดยมีคุณประสิทธิ์คล่องงูเหลือม ประธานชมรมฯ และประธานอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นวิทยากร บอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ร่วมกับกลุ่ม OTOP ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามผล ผู้ผลิตหรือหุ้นส่วนธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ ขยายยอดขาย และเพิ่มยอดการจัดพิมพ์

และในช่วงท้ายของการสัมมนาได้เชิญคุณมานิตย์ กมลสุวรรณ – นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และคุณเกรียงไกร เธียรนุกล – รองประธานสภาอุตสาหกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา (ชั้น 5) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 ซอย 15