แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

“แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

“แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” เป็นมหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ครั้งยิ่งใหญ่ในระดับอาเซียน งานครั้งนี้ได้รวบรวมบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ที่จะได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชม

ถึงแม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิตัลที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสารต้องชะลอตัวลง แต่เมื่อพิจารณาห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมแล้ว จะพบว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์สามารถปรับใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลายขึ้น ตอบโจทย์ตลาดได้มากขึ้น ทำให้ธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สามารถยืนหยัดได้แม่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

งาน “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการด้านงานพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ได้มาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และมองหาหุ้นส่วนใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น Special Interview จะพาไปพูดคุยกับผู้ตัวแทน ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน รวมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ตัดสินใจเข้าร่วมงานครั้งนี้

คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต กล่าวว่า รายงานล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่าความต้องการใช้งานพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่อง ทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ส่งผลให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กลุ่มค้าปลีกออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ ฯลฯ ขณะที่ประเทศไทยเองกำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาความพร้อมตามนโยบาย 4.0 เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นฮับศูนย์กลางด้านการผลิต ที่เกี่ยวเนื่องกับวงการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์หลัก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อท้าทายหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของประเทศ สร้างโอกาสการแข่งขัน และยกระดับความสามารถการผลิตเพื่อแข่งขันในระดับสากล ไม่เพียงในระดับมหภาค แต่รวมถึงผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจส่วนบุคคล ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ด้านบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลาย และตอบโจทย์ตลาดมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมเร่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีในนิคมสินสาคร ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อพัฒนากำลังการผลิต และศักยภาพของการผลิตอยางมีคุณภาพ ด้านผู้ประกอบการในประเทศเอง จึงต้องรู้จักปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถการผลิตของตนเองผ่านการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ซอฟแวร์การจัดการ หรือแม้กระทั่งวัสดุการผลิตแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ค้ารายย่อย เอสเอ็มอี โอท็อป และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง ซึ่งน่าจะได้รับอานิสงค์จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงนวัตกรรมเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุน หรือปริมาณการผลิตจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยปูทางไปสู่โอกาสทางการค้าใหม่ๆ ในตลาดสากล

ทั้งนี้ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจอุตสากรรมของโลก จึงเตรียมจัดงาน “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่รวบรวมมาจากกว่า 300 องค์กร 25 ประเทศชั้นนำทั่วโลก ระหว่าง 18 – 21 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อเร่งการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประเทศไทยกำลังมองหา พร้อมจุดเด่นของงานอย่าง บริการจับคู่ และให้คำปรึกษา ระหว่างคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และอุตสาหกรรมไทยให้เท่าทันโลก สร้างผลลัพธ์การผลิตที่น่าดึงดูด ประหยัดต้นทุน สร้างความยั่งยืนในตลาดโลก ที่มีการแข่งขันในระดับสูงยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน ในปีนี้ นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

คุณสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่าย Industry 4.0 Transformation Packaging Business เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจีมองเห็นการเติบโตของการใช้งานผลผลิตจากการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มธุรกิจอีคอมเมอร์ส อาหารเครื่องดื่ม และโลจิสติกส์ โดยในปัจจุบัน สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ตอบรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารพร้อมรับประทาน บรรจุภัณฑ์ช่วยชะลอการสุกของผักและผลไม้ และยืดอายุการบริโภค บรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้งานพลาสติก หรือพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ บรรจุภัณฑ์ลดแรงกระแทก ฯลฯ โดยพร้อมขยายการผลิตรองรับการใช้งานไม่เพียงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานในปริมาณที่น้อยลง อาทิ เจ้าของกิจการ กลุ่มโอท็อป หรือเอสเอ็มอี เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการพัฒนาแบรนด์สินค้า และผลิตภัณฑ์ตามได้โดยไม่สร้างงบประมาณการลงทุนที่สูงมากเกินความจำเป็น

คุณสุรสิทธิ์ เรืองจรัสพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการขาย บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ไฮเดลเบิร์กเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์จะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนเทคโนโลยีการพิมพ์เติบโต โดยปัจจุบัน มีการใช้งานนวัตกรรมของไฮเดลเบิร์กในส่วนตลาดบรรจุภัณฑ์ถึงราว 45% เนื่องจากครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ผลิต ไม่เพียงเครื่องจักร แต่ยังรวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นจัดการ ที่ช่วยให้กระบวนการผลิตของลูกค้าสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไฮเดลเบิร์กยังได้พัฒนาระบบการพิมพ์ดิจิทัล ที่มีคุณภาพเทียบเท่าการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท โดยมีจุดเด่นด้านนวัตกรรมสี ที่รองรับการใช้งานสีได้กว่า 95% หรือราว 1,755 สี จากสีพื้นฐานเพียง 7 สี ลดขั้นตอนการทำงานได้ถึง 2 ใน 3 เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตทั่วไป ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานผลิตบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน ที่มีการออกแบบและใช้สีที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงยังสามารย่นระยะเวลาการผลิตได้ไวมากยิ่งขึ้น

ด้าน คุณปิยชนก ศิริมังคละ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์ Graphic Arts บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน ฟูจิฟิล์ม เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับการเติบโตของตลาดการพิมพ์ ไม่เพียงสื่อสิ่งพิมพ์ และงานกราฟิกอาร์ต แต่ยังครอบคลุมการพิมพ์บนวัสดุที่แปลกใหม่ และพร้อมใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ตลาดการแพทย์ ฯลฯ และเชื่อว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยี จะสามารถสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ และช่วยสร้างความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมไทย เพื่อก้าวเข้าแข่งขันในตลาดสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

“แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 18 – 21 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pack-print.de หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ PackPrintInternational

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pack-print.de
และ Facebook Fanpage: PackPrintInternational

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า