โคนิก้า มินอลต้า 
เส้นทางแห่งความสำเร็จ
ยอดขายอันดับ 1 แท่นพิมพ์ดิจิตอลสี ตลอดปี 2018

โคนิก้า มินอลต้า 
เส้นทางแห่งความสำเร็จ
ยอดขายอันดับ 1 แท่นพิมพ์ดิจิตอลสีตลอดปี 2018*

โคนิก้า มินอลต้า ประกาศความเป็นผู้นำในธุรกิจแท่นพิมพ์ดิจิตอล โดยครองยอดขายสูงสุดอันดับ 1 สำหรับแท่นพิมพ์ดิจิตอลสีในประเทศไทย ต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ในโอกาสนี้ คุณมาซาชิ มิยาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาเล่าเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์จากความสำเร็จในครั้งนี้ รวมถึงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดสิ่งพิมพ์ และแนวโน้มการเติบโตในปี 2562
รู้สึกอย่างไร กับการครองอันดับ 1 เป็นปีแรก


“รู้สึกภูมิใจ” ที่โคนิก้า มินอลต้า ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการพิมพ์ ที่ใช้แท่นพิมพ์ดิจิตอลสีจากทั่วประเทศ กว่าจะมายืนอยู่ในจุดนี้ เรามีการทำงานกันอย่างหนักในทุกภาคส่วน นอกจากเรื่องคุณภาพที่ไม่มีข้อกังขาแล้ว ฝ่ายขายของเรายังดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ทราบทุกความต้องการ รวมถึงการส่งต่องานให้กับฝ่าย Pre/Post Sales ของเรา ก็เป็นไปได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตามในบางช่วงของปีที่ผ่านมา เราก็ได้รับเสียงสะท้อนเชิงลบจากลูกค้า เกี่ยวกับปัญหาการจัดการภายใน ซึ่งเป็นความขลุกขลักบางประการที่เกิดขึ้นจากการเติบโตที่รวดเร็ว ทำให้บางส่วนงานอาจปรับตัวไม่ทัน แต่เราไม่เคยนิ่งนอนใจ และแก้ปัญหาทุกเรื่องในทันที แม้ว่าการแก้ปัญหานั้น จะต้องเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กรครั้งใหญ่ก็ตาม รวมทั้งมอนิเตอร์ผลเกือบทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้ลูกค้ากลับมาพึงพอใจและรักแบรนด์ โคนิก้า มินอลต้า มากขึ้นแล้ว และเราจะยังไม่หยุดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา เพราะเราได้ตั้งเป้าเพื่อรักษาความเป็นที่ 1 นี้ต่อไปในปี 2562 ด้วย”

แนวโน้มตลาดสิ่งพิมพ์ในปี 2562


“ในปัจจุบันนี้ ตลาดสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปรวมถึงบรรจุภัณฑ์เริ่มทรงตัว ในทางตรงกันข้ามการผลิตสิ่งพิมพ์จำนวนน้อยกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ในปัจจุบัน และยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าประจำ รวมถึงการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ ในส่วนของแนวโน้มตลาดการพิมพ์ในปี 2562 ภายใต้สภาวะทางตลาดที่มีการแข่งขันสูง ปัจจัยด้านราคาจะเข้ามาเป็นอุปสรรคสำคัญ ปริมาณงานพิมพ์แบบจำนวนน้อยแต่หลากหลายจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากเจ้าของแบรนด์ นักออกแบบ และผู้ผลิตสื่อยุคใหม่ที่ต้องการนำเสนอตัวตนผ่านผลงานของตัวเอง และยังมีแนวโน้มว่า ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ จะมีการค้นหาผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ และสั่งงานผ่านช่องทางออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น”

*ที่มา: International Data Corporation Asia/Pacific Pte Ltd (IDC) โดยนับเฉพาะเครื่องที่ออกแบบมาในระดับแท่นพิมพ์ความเร็วสูงเท่านั้น และไม่นับรวมเครื่อง MFP ความเร็วสูง

p32-33_03

สิ่งที่ผู้ประกอบการพิมพ์ในปัจจุบันควรพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่


“จากประสบการณ์ของผม ที่ได้เห็นแนวโน้มของตลาดโลกตลอดช่วงที่ผ่านมา ผมคิดว่ามีอยู่ 3 ปัจจัยหลักๆ”

• ความเร็วในการผลิตและส่งมอบงานพิมพ์ การผลิตงานยอดสั้นด้วยแท่นพิมพ์ดิจิตอล สร้างทางลัดและลดเวลาในการผลิตได้มากมายหลายเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์แบบออฟเซ็ท ผู้ประกอบการพิมพ์จึงสามารถส่งงานได้ตามกำหนด ในมาตรฐานการพิมพ์ที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

• ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย การพิมพ์แบบดิจิตอลรองรับการผลิตงานที่หลากหลายก็จริง แต่ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ ต้องการให้ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์มีส่วนร่วมในการแนะนำ ออกแบบ ผลิตงานที่ยากขึ้น และการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ ต่อยอดสู่บริการให้คำปรึกษาแบบ One stop service ที่ตอบโจทย์ได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว

• การพัฒนาธุรกิจดิจิตอล การมีโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ที่ค้นหา และพบเจอได้ง่าย ถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับธุรกิจ ซึ่ง โคนิก้า มินอลต้า ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการพิมพ์ ด้วยการจัดคอร์สอบรมเกี่ยวกับ Digital Marketing, Social Media และ Website เพื่อสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทั้งก่อน – หลังของผู้ประกอบการ เมื่อเลือกลงทุนในแท่นพิมพ์ดิจิตอลสีของโคนิก้า มินอลต้า

“การเลือกลงทุนแท่นพิมพ์ดิจิตอลสีกับโคนิก้า มินอลค้า เปรียบเสมือนการเปิดรับโอกาสในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าไปพร้อมกัน การผลิตงานพิมพ์ด้วยเครื่องออฟเซ็ทเพียงอย่างเดียว สร้างข้อจำกัดในการรับงานพิมพ์ เพราะงานพิมพ์จะต้องมีปริมาณขั้นต่ำ และไม่สามารถปรับแต่งได้ระหว่างการผลิต ประกอบกับใช้เวลาในการเตรียมการผลิตที่มากกว่า และมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า การตอบรับการพิมพ์แบบดิจิตอล ด้วยแท่นพิมพ์ดิจิตอลสีของโคนิก้า มินอลต้า สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการงานพิมพ์ปริมาณน้อย ที่มีความต้องการที่หลากหลาย ในรอบการผลิตที่ใช้เวลาน้อยกว่า และยังสามารถควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ให้มีคุณภาพสีที่สม่ำเสมอและถูกต้องตามตำแหน่งพิมพ์ ทำให้สามารถเพิ่มฐานลูกค้าผู้ซื้อสิ่งพิมพ์กลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ปริมาณงานพิมพ์ของเครื่องออฟเซ็ทก็จะเพิ่มขึ้น เกิดระบบการลงทุนการพิมพ์ที่คุ้มค่าและยั่งยืน’’

p32-33_04

สิ่งที่ทำให้โคนิก้า มินอลต้า ขึ้นมายืนหยัดเป็นอันดับ 1 ในตลาดแท่นพิมพ์ดิจิตอลสีได้ถึง 4 ไตรมาสซ้อน


“องค์ประกอบที่ทำให้โคนิก้า มินอลต้ามาถึงจุดสูงสุดมีหลายอย่าง แต่ที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด มี 5 อย่างด้วยกัน”

  • ความน่าเชื่อถือในการผลิตงานพิมพ์ ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ผลิตงานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่างานพิมพ์ที่ได้รับ จะมีมาตรฐานสีที่ถูกต้องสม่ำเสมอตามตำแหน่งพิมพ์
  • การลงทุนทางธุรกิจที่คุ้มค่า แท่นพิมพ์ดิจิตอลสีของโคนิก้า มินอลต้า ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลากของกลุ่มนักแบบและเจ้าของแบรนด์ด้วยโหมดสีพิเศษ sRGB ของแท่นพิมพ์ตระกูล High Chroma ที่มีสีสันใกล้เคียงกับหน้าจอ สร้างงานพิมพ์ที่มีสีสันโดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่แข่ง จึงเพิ่มปริมาณงานและฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • บริการหลังการขาย นอกเหนือจากการเสนอบริการซ่อมบำรุงตามปกติแล้ว เรายังมีการจัดแคมเปญเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการพิมพ์ของเรา
  • ความพร้อมของบุคลากร เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่าย Pre/Post Sales ที่เข้าใจตลาดและความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการพิมพ์อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน
  • พันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากช่องทางการขายตรงแล้ว เรายังมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่าง Nationwide ที่มีความพร้อมทั้งด้านฐานลูกค้าที่ดี รวมทั้งบุคลากรทั้งฝ่ายขาย และฝ่ายบริการในการช่วยขยายฐานตลาดแท่นพิมพ์ดิจิตอลสีให้กับโคนิก้า มินอลต้า ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า