บทสัมภาษณ์ ผู้ชนะเลิศโครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS

บทสัมภาษณ์ ผู้ชนะเลิศโครงการ
WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS
“My Spooky friend”
ผลงานนักศึกษาคณะมีเดียอาร์ต มจธ. ผู้ชนะเลิศโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นและ แอนิเมชั่น WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS ในหัวข้อ “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)” ถือเป็น 1 ในกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้าใจด้านไฟฟ้าผ่านสื่อดิจิทัล ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าด้วยสื่อที่ตอบโจทย์ประชาชนในสมัยนิยม อย่างหนังสั้นและแอนิเมชั่น ซึ่งโครงการประกวดนั้นเดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้ว นับตั้งแต่เริ่มประกาศเปิดรับสมัครเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และในวันนี้ 2 ตัวแทนของทีม 5 idiots ประกอบด้วย นางสาวรสิตา วัฒนศิริ นางสาวปานชนก ชมชื่น นางสาวกีรติยา กีรติอิสริยะกุล นายฐวัฒน์ สนิทม่วง และนางสาวชญานิษฐ์ เดชะไชย นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศของโครงการฯ จากทั้งหมดกว่าหนึ่งร้อยทีมจากทั่วประเทศ จะมานำเสนอผลงานของตนรวมทั้งแนวคิดและแรงบันดาลใจจนส่งผลให้เป็นผู้ชนะเลิศคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทจากการประกวดในครั้งนี้

แนวคิดและขั้นตอนในการจัดทำผลงาน My Spooky friend

นางสาวรสิตาเล่าว่า โจทย์ที่ได้รับมาคือ ทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า) เราตีความโจทย์ที่ได้เป็นเพื่อนที่มองไม่เห็น เราจึงได้สร้างตัวละครซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นผู้ชายที่มีความสามารถพิเศษ สามารถมองเห็นไฟฟ้าได้ ซึ่งถือเป็นความสำคัญของเนื้อเรื่อง การแข่งขันในครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม ในครั้งแรกคือการส่งสตอรี่บอร์ด หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม แบ่งเป็นอนิเมชั่น 10 ทีม และหนังสั้น 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันต่อในรอบที่ 2 โดยการแข่งขันในรอบที่ 2 นั้นเริ่มจากการปรับปรุงสตอรี่บอร์ดแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการ และจะทำการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายเพื่อจัดทำผลงานจริง
นายฐวัฒน์เสริมเพิ่มเติมว่า ทางผู้จัดจะมีโค้ชคอยให้คำแนะนำและคอยอัพเดทงานผ่านทางไลน์กลุ่ม โดยโค้ชจะคอยให้คำปรึกษาว่าควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในจุดใดบ้าง

p62-65_05

อุปสรรคและปัญหาที่พบระหว่างจัดทำผลงาน

นางสาวรสิตากล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาในการทำงาน เนื่องจากผลงานเป็นอนิเมชั่นความยาว 2 นาที แต่ระยะเวลาที่กำหนดให้มีแค่ 2 เดือนถือว่าน้อยมาก และชนกับช่วงเปิดเทอม จึงทำให้มีงานซ้อนกับงานของมหาวิทยาลัย

นายฐวัฒน์กล่าวต่อว่าในทีมจะมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไร คนไหนวาดภาพ คนไหนนำภาพมาจัดเรียงเพื่อเดินเรื่อง คนไหนทำหน้าที่ตัดต่อ แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องร่วมมือกันในทุกขั้นตอนของการทำผลงาน

การต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัลและจุดเริ่มต้นในการรวมตัวกันเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด

นางสาวรสิตาเล่าในส่วนนี้ว่า ทุกชิ้นงานจะต้องทำการแก้ไขครั้งสุดท้าย ก่อนที่ทางผู้จัดจะนำผลงานไปเผยแพร่ต่อ ส่วนทางด้านนายฐวัฒน์เล่าว่า เพื่อนๆ ในทีมจะทำงานกันมาก่อน แต่เพื่อนบางคนได้ย้ายภาคออกไป จึงได้มีการฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่ ด้วยการสอบถามจากลุ่มเพื่อนในภาคว่ามีใครสนใจเข้าร่วมโครงการไหม จึงได้มีการตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นการรวมกันเฉพาะกิจเพื่อประกวดผลงานโดยเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายในการทำผลงาน My Spooky friend

นายฐวัฒน์กล่าวว่าผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักจึงหมายถึง เด็กและเยาวชน เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ ตัวละครในเรื่องเข้าถึงตัวเด็กได้ง่าย

เหตุผลที่สนใจการทำแอนิเมชั่น

นายฐวัฒน์นั้นมีความสนใจตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มจากชอบดูการ์ตูนก่อน หลังๆ จึงเริ่มทำการศึกษาเบื้องหลังว่าทำอย่างไร พอได้ศึกษาแล้วจึงเกิดความสนใจและต้องการที่จะทำผลงานของตนเองบ้างจึงเลือกเรียนสายนี้ ส่วนนางสาวรสิตาเป็นสายประกวดตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยม เคยทำแอนิเมชั่นและแอพลิเคชั่น แต่มีความสนใจด้านแอนิเมชั่นมากกว่า และได้เห็นผลงานของรุ่นพี่ที่จบจากที่นี่ (มจธ.) ได้ดูผลงานของเขาแล้วมีความน่าสนใจ ยิ่งส่งผลให้เกิดความชอบมากยิ่งขึ้น

เชิญชวนและฝากถึงรุ่นน้องที่สนใจเข้าเรียนสาขานี้

การเรียนที่นี่ได้ฝึกเรื่องความรับผิดชอบ การแบ่งเวลา และที่สำคัญที่สุดคือ การได้ทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ถึงเราจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ก็ไปไม่รอด เราต้องช่วยกัน เพราะแอนิเมชั่นเป็นงานที่ต้องอาศัยทีมเวิร์ค บรรยากาศการเรียนที่นี่ค่อนข้างอบอุ่นและช่วยกันเรียนมากกว่าที่จะแข่งขันกัน

ผลการประกวด WOW YOUNG ENERGY
SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS

p62-65_08

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทหนังสั้น : ทีม MOVING IMAGE
ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม 5 idiots

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ประเภทหนังสั้น : ทีม NorthstarPower
ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม Nanrae

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ประเภทหนังสั้น : ทีม 2KProduction
ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม DoDone

รางวัลรางวัลชมเชย

ประเภทหนังสั้น : ทีม Untitled004 และ ทีม Paracetamol
ประเภทแอนิเมชั่น : ทีม Fops

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า