สมาคมการพิมพ์ไทยทำบุญครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง

20180828_anniversary-72th_1600x600

สมาคมการพิมพ์ไทยทำบุญครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง
72 ปี แห่งความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

สมาคมการพิมพ์ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมการพิมพ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มารวมตัวกันเพื่อทำการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบสมาคมการค้า เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการทั้งหลาย ก่อให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน เป็นกระบอกเสียงให้คนในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในการเจรจานำเสนอกับภาครัฐ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ความร่วมมือกันในการปรับปรุงและร่วมกันพัฒนาทางด้านการพิมพ์ ทั้งในด้านเทคนิคชั้นสูงและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในวงการพิมพ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นี้เป็นวันที่สมาคมการพิมพ์ไทยมีอายุครบ 72 ปี ทางคณะกรรมการจึงจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งการก่อตั้งสมาคมการพิมพ์ไทย ใน ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ในนามของสมาคมการพิมพ์ไทย ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นำดอกไม้มาแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน