ข้อมูลส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

p48-49_02

ตลาดส่งออก 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
“กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ”

p48-49_03

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
“กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ”

p48-49_04