ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11

p22-33_02

Thai Print Awards 2016 INSPIRE THE FUTURE
แรงบัลดาลใจแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานประกาศผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ 11th THAI PRINT AWARD 2016 ภายใต้สโลแกน Inspire the Future ประสบความสำเร็จด้วยดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประกอบการโรงพิมพ์ทั่วประเทศตอบรับและส่งผลงานเข้าประกวดกันอย่างคึกคัก และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างพร้อมเพรียงอีกเช่นเคยโดยงานประกาศผลจัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อค่ำคืน วันที่ 6 กันยายน 2559

บรรยากาศงานประกาศผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 งดงามสมค่ากับที่เป็นงานใหญ่แห่งปีของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการโรงพิมพ์ แขกเหรื่อและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ถือโอกาสมาเปิดตัวพบปะแนะนำทำความรู้จักกันในงานนี้ และที่สำคัญ มีการทุ่มทุนแบบทุ่มเทจัดงานประกาศผลขึ้นอย่างโอฬารไม่แพ้ปีใดๆ

p22-33_70

คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย นำทีมแบ่งสรรคณะทำงานดูแลและต้อนรับขับสู้แขกเหรื่อผู้ไปร่วมงานด้วยความราบรื่น โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยคุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ (ในขณะนั้น) ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งมีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดงานมากมาย ขณะที่นำภาคเอกชน นำโดยคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ให้เกียรติมาร่วมกล่าวแสดงความยินดี และอวยพรให้ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ไทยมี “แรงบันดาลใจและก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน”

ทุกผู้คน..ทุกถนนหนทาง
ต่างมุ่งสู่อนาคต ด้วยแรงบันดาลใจ

ด้วยเหตุที่การจัดการครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่แท้จริง และเป็นอนาคตของนวัตกรรมและดิจิตอล ดั้งนั้นการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 คณะกรรมการจัดงานจึงได้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. Offset Printing ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ต
 2. Digital Printing ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
 3. งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
 4. Special Categories งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะและเพื่อให้สอดคล้องกับการที่อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์จาก BOI (Board Of Investment Promotion) สมาคมการพิมพ์ไทยจึงได้เพิ่มประเภทการประกวดขึ้นมาอีก 3 รางวัลจากครั้งที่แล้ว คือ
 • ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)
 • ประเภทการออกแบบ (Graphic/Functional Appeal) และ
 • ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativeness)

นอกจากนี้ สมาคมการพิมพ์ไทย ยังได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้คัดเลือกและจัดส่งบริษัทที่ได้รับรางวัล ไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล PM Award หรือ Prime Minister’s Export Award 2017 ซึ่งเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย และเป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงนับเป็นแรงผลักดันจากภาครัฐและนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ ”การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ในการที่จะแผ่ขยายความเชื่อมั่นให้ได้ครอบคลุมกว้างไกลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รางวัล PM Award หรือ Prime Minister’s Export Award 2016 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเดิมเริ่มต้นร่วมมือกับสมาคมการพิมพ์ไทยเป็นปีแรก ในการกำหนดให้มีรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” และมี 2 โรงพิมพ์คุณภาพได้รับรางวัลคือ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์(ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด ดังนั้น คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย จึงถือโอกาสมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี บนเวทีการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประหนึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ทราบไปในตัวอีกด้วย

คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานการจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 กล่าวว่า การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติของสมาคมการพิมพ์ไทยในปีที่ 11 นี้ ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งไม่เพียงแสดงถึงความกระตือรือร้น ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการพิมพ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงงานพิมพ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าประเทศชั้นนำอื่นๆ

“ผลรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 มีจำนวนทั้งหมด 90 รางวัล ล้วนเป็นชิ้นงานที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านคุณภาพการพิมพ์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปีนี้ ทางสมาคมการพิมพ์ไทย ใช้แนวความคิดว่า Inspire the Future แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะเน้นย้ำทางด้านคุณภาพงานพิมพ์ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลการตัดสินได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงพิมพ์ในประเทศไทย ทีมีความพร้อมในการเดินหน้าไปสู่อนาคตอย่างแน่นอน”

การตัดสินยังคงยึดเกณฑ์
อิสระและโปร่งใส

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในแต่ละปี สิ่งที่จะละเลยการกล่าวถึงไม่ได้คือ การตัดสิน ซึ่งปีนี้ยังคงยึดเกณฑ์เดิมคือ อิสระและโปร่งใส โดยที่คณะกรรมการตัดสินไม่ทราบเลยว่า ผลงานที่กำลังให้คะแนนอยู่นั้นเป็นของบริษัทใด แต่ปีนี้ มีประธานคณะกรรมการตัดสินคนใหม่คือ คุณโรเบิร์ต เจมส์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการตัดสินจากประเทศออสเตรเลีย ส่วนกรรมการท่านอื่นๆ ก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนไทยหมุนเวียนกันมาตัดสินในแต่ละปี
เป็นประเพณีสำหรับเวทีการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในทุกปีๆ ที่จะต้องมีการคัดเลือกและมอบรางวัล BEST of THE BEST โดยผู้สนับสนุนหลักในแต่ละปี ซึ่งปีนี้มี 5 รางวัล ประกอบด้วย

p22-33_67
คุณโรเบิร์ต เจมส์

 1. บริษัท พิมพ์ดี จำกัด มอบรางวัลโดยคุณมาร์ช ดารารัตนโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเอส กรุ๊ป จำกัด
 2. บริษัท พริ้นท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด มอบรางวัลโดย คุณสิทธิพัฒน์ บุญ-หลง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แฟโรสตัล (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลโดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
 4. บริษัท โมเดอร์นฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำกัด มอบรางวัลโดย มร.โรเบิร์ต เจมส์ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
 5. บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด มอบรางวัลโดย คุณอุกฤษฏ์ ตั้งอุทัยสุข ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์การพิมพ์ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประชันมาตรฐานงานพิมพ์เข้มข้น
ตัดสินกันบนผลงานคุณภาพล้วนๆ

ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนมากมาจากหลายโรงพิมพ์ทั้งขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ และเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาใหม่หลายด้านด้วยกัน อาทิ มีชื่อโรงพิมพ์ใหม่ ๆ ส่งผลงานเข้ามาประกวดจำนวนมากและได้รับเหรียญรางวัลมากมาย เป็นสิ่งยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพิมพ์ใหญ่เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ตรงตามเป้าหมายที่สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดให้มีการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงพิมพ์ที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมมากที่สุดในปีนี้จำนวน 8 เหรียญ คือ บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยได้ 1 เหรียญ Best of The Best 3 เหรียญทอง และ 4 เหรียญทองแดง ส่วนแชมป์ในปีนี้คือ บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด โดยได้ 1 Best of The Best 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน รวม 5 รางวัล

สีสัน ผลงานและโล่รางวัล
แรงบันดาลใจสู่อนาคต

คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

บทส่งท้าย
งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11

“ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่นำพาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยที่เห็นได้ชัดคือ การที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของงานพิมพ์ และให้ความร่วมมือส่งผลงานเข้าแข่งขันในทุกๆ ครั้งของงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติที่ผ่านมา โดยจำนวนตัวเลขของชิ้นงานที่ถูกส่งเข้ามาประกวดนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี และชิ้นงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นก็มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจุดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ คุณภาพของสิ่งพิมพ์ไทยนั้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะโรงพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ หากแต่ช่วงหลังๆ มีรายชื่อโรงพิมพ์หน้าใหม่ๆ ก้าวขึ้นมารับเหรียญรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆ ทางสมาคมการพิมพ์ไทยใคร่ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 ในปีนี้ พร้อมทั้งจัดงานประกาศผลรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์งานคุณภาพในตัวของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งพิมพ์ของคนไทย” คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวเป็นบทสรุปของงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11

ตารางสรุปเหรียญรางวัล Thai Print Awards 2016

medal_w500xh150

COMPANY NAME BEST OF THE BEST GOLD SILVER BRONZE TOTAL
 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) 1 3 4 8
 บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด 1 3 1 5
 บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 1 2 3
 บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด 1 1 1 3
 บริษัท โมเดอร์นฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1 2
 บริษัท ซี.จี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด 1 1 2
 บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด 1 1 2
 บริษัท ทั้ง ฮั่ว ซิน จำกัด 1 1
 บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด 1 2 3
 บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด 1 1 2
 บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด 1 1
 บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด 1  1 2
 บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 2
 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) 1 2 3
 บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด 1 1
 บริษัท อินท์ชญา จำกัด 1 1
 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 4 4
 บริษัท สเปซ วัน จำกัด 3 2 5
 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 2
 บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ กรุ๊ป จำกัด 2 2 4
 บริษัท กราฟฟิค มายด์ สตูดิโอ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด 1 1
 บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จำกัด 1 1
 บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด 1 2 3
 บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด 1 1
 บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พรินท์ จำกัด 1 1
 บริษัท ทรีโอ 3 ดี จำกัด 1 1 2
 บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด 1 1
 บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด 1 1 2
 ร้าน นพรัตน์พุทธปฏิมา 1 1
 บริษัท วัฒนธรรมดอกไม้ จำกัด 1 1
 บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด 1 2 3
 บริษัท สุพรชัย จำกัด 1 1
 บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด 1 1
 บริษัท แอล บี ลาเบล แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด  1 1
 บริษัท พงศ์พัฒน์การพิมพ์ จำกัด 5 5
 บริษัท ก.การพิมพ์เทียนกวง จำกัด 1 1
 บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด 1 1
 บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด 1 1
 บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด 1 1
 บริษัท โปรดีเคล จำกัด 1 1
 บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 1 1
 บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จำกัด 1 1
 บริษัท สยามออฟเซ็ท จำกัด 1 1
 บริษัท ไอคอนไอเดีย จำกัด 1 1
เหรียญรางวัลทั้งหมด 5 21 31 33 90

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า