สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมสามัญประจำปี 2561

พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2561 – 2563 เมื่อวันที่19 มีนาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ณ ห้อง Plenary Hall 1–2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผลการดำเนินงานสมาคมการพิมพ์ไทย

พฤษภาคม 2560 จัดงาน สัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Digital Marketing สำหรับโรงพิมพ์” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพินนิคอล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จากการที่สมาคมการพิมพ์ไทยได้ริเริ่มจัด ”การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549

สัมมนาหลักสูตร Creative Paper Packaging Structure and Design

โครงสร้างและการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษในเชิงสร้างสรรค์ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น. ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ซอย 15 ถ.พระราม 9

จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสท์ ราชกรีฑาสโมสร ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563

1 19 20 21 22 23 33