โครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเติบโต SME Regular Level

โครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเติบโต SME Regular Level

โดย บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็น Green Product ในโครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเติบโต SME Regular Level ปี 2564 กิจกรรมในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั้งหมดจำนวน 15 ราย โดยมีคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และอาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก เป็นผู้ให้คำปรึกษา

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)” ช่วยสร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ