สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

งานสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่” ในงานสัมมนาออนไลน์ “การจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไป

โดยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. ได้ร่วมเสวนากับวิทยากรอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการด้านเศรษฐกิจมหาภาค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และมี ดร.อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564