สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก

 

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CORRUGATED PACKAGING ASSOCIATION: TCPA) และผู้ประกอบการผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก แก่ภาคราชการและภาคสาธารณสุข ในสถานการณ์โควิท-19 แพร่ระบาด
หน่วยงาน หรือ ตัวแทนหน่วยงานที่ต้องการรับการสนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยจะพิจารณาสนับสนุนจำนวนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก ตามความเหมาะสม เป็นการต่อไป