พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ในฐานะประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งมอบตำแหน่งประธานฯ ให้กับคุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานของอุตสหกรรมการพิมพ์ไทยในยุคโควิด-19 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย